Ninnammraw mal-Qatar: lil dawk li allegatament jiffinanzjaw lit-terroristi, il-President jistidinhom jinvestu f’Malta

Din hija l-ewwel parti f’serje li tinvestiga r-relazzjonijiet ta’ Malta mal-Qatar

 

This article is available in English

Meta f’Ġunju li għadda l-President George Vella żar il-Qatar, ħa b’idejn żewġ aħwa Sirjani, akkużati li ffinanzjaw it-terroriżmu, billi lil grupp affiljat ma’ Al-Qaeda, ittrasferewlu l-flus. Din il-laqgħa saret bl-iskop li jinkoraġġihom jinvestu f’Malta.

Fit-Twitter account tal-President jidhru diversi laqgħat li kellu f’dan l-Istat tal-Golf sitt xhur ilu. Waħda minn dawn il-laqgħat kienet mal-UCC Holding, u “fiha saru diskussjonijiet dwar diversi oqsma li fihom topera u l-possibbiltà li tinvesti Malta”.

Il-President ta’ Malta ħa b’idejn żewġt aħwa biljunarji, Moutaz u Ramez Al-Khayyat: xahrejn qabel, f’qorti Ingliża, akkużawhom li l-kontijiet tagħhom fid-Doha Bank kienu użawhom biex jiffinanzjaw il-grupp Al Nusra Front, affiljat ma’ Al-Qaeda, kif ukoll il-militanti tagħha fis-Sirja.

Din iż-żjara hija mill-inqas waħda minn tmienja, li għamlu uffiċjali għolja Maltin il-Qatar f’dawn l-aħħar tnax-il xahar biss. U dan waqt li l-pajjiż kien qed jiffaċċja akkużi ta’ korruzzjoni u vjolazzjonijiet kbar tad-drittijiet tal-bniedem in konnessjoni mal-isforz li kien qed jagħmel biex il-World Cup issir fih. Ma’ dawn, kien hemm ukoll akkuża oħra li l-Parlament Ewropew infiltrawh bit-tixħim biex jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet u joħolqu xbiha pożittiva.

Fil-frattemp, il-gvern Malti għamel sforz liema bħalu biex jibni relazzjoni mal-Qatar, preċiż kif kien għamel mal-Azerbaijan: kien għamel ftehim korrott għall-provvista tal-enerġija u ta’ power station, u b’riżultat ta’ dan, kienu assassinaw lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.

Għal darb’oħra, fil-każ tal-Qatar, daħal is-settur tal-enerġija, hekk kif f’Mejju li għadda, il-Ministru għall-Enerġija, Miriam Dalli ltaqgħet f’Doha mal-Ministru bil-kariga korrispondenti tagħha.

Il-President George Vella, dal-pajjiż żaru xahar wara biss, flimkien mal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana, u ltaqa’ mal-aħwa Al-Khayyat biex iħajjarhom jinvestu f’Malta, skont kif ħabbar il-President stess fit-Twitter account tiegħu.

Wara ż-żjara tal-President li saret f’Ġunju, f’Diċembru żar il-pajjiż ukoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Borg, biex spiċċa jippromwovih hekk kif fl-Ewropa kien għaddej l-iskandlu Qatargate.

Il-lenti fuq il-Qatar

Waqt li l-Partit Laburista fil-gvern kien qed jipprova jħammeġ lill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, biex l-iskandlu tal-Qatargate jirrelatah mat-tmexxija tagħha tal-PE, il-ministri tal-gvern Malti kienu qed jinnamraw mal-fondi mill-Qatar.

F’din l-ewwel ħarsa li qed tagħti The Shift biex tiskopri dan kif qed jagħmluh, jidher li marru gas down mingħajr ma taw l-iċken kas tal-allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni li kien qed jiffaċċja dan il-pajjiż, u l-fama li għandu li t-terroriżmu jiffinanzjah, kif ukoll kif id-drittijiet umani jabbuża minnhom.

Bejn Jannar tal-2021 u Diċembru 2022, ministri u uffiċjali għolja Maltin, il-Qatar żaruh mill-inqas tmin darbiet, u l-Ministru tal-Finanzi, lil dan il-pajjiż tal-Golf żaru tliet darbiet, darbtejn minnhom f’Ġunju biss.

F’sena waħda, Ian Borg mar darbtejn il-Qatar, darba bħala l-Ministru tat-Trasport u darb’oħra bħala l-Ministru tal-Affarijiet Barranin.

Barra mill-President ta’ Malta, il-Qatar żaruh il-Ministri Miriam Dalli u Clifton Grima, kif ukoll l-ex Segretarju Prinċipali Permanenti Mario Cutajar, bħala chairman ta’ Heritage Malta.

Din l-attività kollha, qabilha kienu saru diversi żjajjar oħra u negozjati dwar l-enerġija u l-avjazzjoni bejn il-Qatar u l-ex ministru diżonorat Konrad Mizzi.

L-aħwa Al-Khayyat u l-President ta’ Malta

Xahrejn qabel ma l-President George Vella kien inkarigat jiltaqa’ ma’ Moutaz u Ramez Al-Khayyat, lil dawn iż-żewġt aħwa biljunarji kienu qed jakkużawhom fil-Qorti l-Għolja f’Londra, tmin Sirjani: dawn qalu li minħabba l-attivitajiet ta’ Al-Nusra, tilfu djarhom kif ukoll in-negozju tagħhom, u allegatament ukoll, sofrew ħsara fiżika u mentali.

Huma jgħidu li dawn l-attivitajiet kienu qed jiffinanzjawhom l-aħwa Al-Khayyat. Il-UCC Holding hija propjetà tagħhom u l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana u l-President George Vella kienu qed jippruvaw iħajruhom jinvestu f’Malta.

Min qed jakkużahom jgħid li dawn il-fondi ntbagħtu permezz ta’ banek fit-Turkija u fil-Lebanon: ħarġu l-flus minnhom u qasmu l-fruntiera Sirjana biex iwassluhom għand il-militanti.

Id-Doha Bank tal-Qatar qal li dawn l-akkużi huma “bla bażi u mingħajr mertu”, imma l-Qorti l-Għolja tar-Renju Unit irrifjutat is-sejħa tal-bank biex it-talba għad-danni jeliminaha. Il-każ għadu għaddej.

L-aħwa Al-Khayyat għandhom ukoll  il-Power International Holding, wieħed mill-ikbar gruppi ta’ kumpanniji tal-Qatar, inkluż fil-lista ta’ Forbes, it-Top 100 Arab Family Businesses. Il-kumpannija taħdem fil-bini, fil-propjetà u fit-trobbija tal-bhejjem għall-ħalib.

Dawn l-aħwa huma Sirjani u m’humiex parti mit-tribujiet li jmexxu lill-Qatar. In-negozju tagħhom fit-trobbija tal-bhejjem kien kruċjali biex aċċettahom il-Qatar, għax lil dan il-pajjiż għenuh meta bejn l-2017 u l-2021, is-Saudi Għarabja mexxa koalizzjoni li bbojkottjat lill-Qatar talli allegatament it-terroriżmu ssapportjah u lill-finanzjaturi tiegħu offrielhom il-kenn.

X’ipprova jagħmel Clyde Caruana

Il-gvern għadu ma qalx x’tip ta’ investiment għandu l-ħsieb jattira mill-Qatar. Il-laqgħat li saru f’din is-serje ta’ żjajjar kellhom x’jaqsmu mal-kostruzzjoni, mal-enerġija u mal-wirt storiku.

Meta f’Mejju li għadda, il-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli żaret Doha, iltaqgħet mal-Ministru tal-Istat għall-Enerġija, l-Eċċ Tiegħu Saad Sherida Al-Kaabi.

L-aħħar darba li l-gvern tal-Labour ddedika daqshekk attenzjoni lil pajjiż wieħed, Malta għamlet ftehim dwar l-enerġija mal-kumpannija tal-istat SOCAR tal-Azerbaijan, ftehim li għadu mċappas s’issa b’akkużi ta’ korruzzjoni.

Fl-istess xahar li fih żaret il-Qatar, f’dibattitu tal-Kamra tal-Kummerċ, Dalli qalet li sa l-2030, Malta għandha tiġġenera minimu ta’ 50 megawatt f’enerġija mill-windfarms offshore, jew 65 MW mill-pannelli offshore. B’dan kollu, din il-produzzjoni limitata tista’ tidher insinifikanti biex tiġġustifika investiment mill-Qatar.

Il-gvern identifika qasam ta’ 900 kilometru kwadru ta’ baħar baxx madwar Hurd’s Bank, kif ukoll faxxa ta’ 6,500 kilometru kwadru madwar il-gżejjer biex fihom jippermetti l-konċessjonijiet “għall-kumpanniji magħrufa internazzjonalment” għall-produzzjoni tal-enerġija renovabbli, għall-produzzjoni u l-ħażna tal-idroġenu, għall-fish farms u għall-ħolqien ta’ “gżejjer artifiċjali”.

Il-gvern ikkommetta ruħu wkoll li l-permessi għall-proġetti bħal dawn jgħaġġilhom: mhux iżjed minn tliet xhur minn meta tiġi ppreżentata d-dokumentazzjoni neċessarja.

Għal dawn l-investituri mill-Qatar, il-fatt li l-gżejjer tagħna huma daqshekk viċin il-Libja, huwa punt pożittiv. Fil-fatt, il-UCC Holding jingħad li diġà uriet ruħha interessata li tibni l-impjanti tal-enerġija fil-Libja.

Il-Qatar jinsab ukoll fil-qalba tal-pjan tiegħu li l-pożizzjoni tiegħu bħala l-aqwa esportatur tal-gass naturali likwefatt (l-LNG) fid-dinja, jikkonsolidaha u hekk jissodisfa l-ħtieġa dejjem tikber li għandha l-Ewropa għall-fuel.

Saħansitra l-ex Kap taċ-Ċivil, Mario Cutajar, ingħaqad mad-delegazzjoni tal-President f’Ġunju. Cutajar u s-CEO ta’ Heritage Malta, Noel Zammit, iltaqgħu mal-General Manager ta’ Katara, l-Eċċ Tiegħu, il-Prof Khalid bin Ibrahim Al-Sulaiti biex “ir-rabtiet kulturali jiżviluppawhom”.

Imbagħad f’Diċembru tfaċċa l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Borg u effettivament approva l-organizzazzjoni tal-World Cup mill-Qatar, f’nofs l-iskandlu li kien għaddej tal-korruzzjoni. Iltaqa’ wkoll ma’ Sheikh Faisal, ix-shareholder maġġoritarju ta’ Banif Bank, kif ukoll is-CEO ta’ Qatar Airways, Al Baker.

F’Settembru, fl-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, Borg iltaqa’ wkoll mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin, Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani, u iddiskutew “l-opportunitajiet differenti li hemm bejn iż-żewġ pajjiżi”.

Meta f’Ġunju li għadda, il-President George Vella kien il-Qatar, żar l-istadium Al-Bayt: f’dan l-istadium intlagħbet il-logħba tal-ftuħ tal-World Cup. Il-Qatar ikkritikawh bil-kbir minħabba l-eluf ta’ ħaddiema li tilfu ħajjithom huma u jibnu l-istadiums tal-World Cup.

Id-difiża stramba li Malta għamlet ta’ Qatargate

Meta fil-Parlament Ewropew faqqa’ l-iskandlu tal-Qatargate World Cup, il-gvern Malti, u speċifikament il-Prim Ministru Robert Abela, malajr iddefenda lill-Qatar.

Fl-istess ġimgħa li s-Soċjalista Griega Eva Kaili, Viċi President tal-Parlament Ewropew, tneħħiet mill-MEPs sħabha, mill-kariga tagħha bis-saħħa ta’ vot straordinarju ta’ 625 kontra wieħed, issospendew ukoll ix-xogħol kollu li kien sar fuq il-files leġiżlattivi li għandhom x’jaqsmu mal-Qatar, speċjalment dawk li kellhom x’jaqsmu mal-liberalizzazzjoni tal-visa, il-ftehim dwar l-avjazzjoni EU-Qatar kif ukoll iż-żjajjar kollha li kienu ppjanati.

Imma Abela, lit-tmexxija tal-EU – fi kliem ieħor il-President Malti tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola – akkużaha li aġixxiet “malajr wisq”.

Meta mis-Summit EU – ASEAN, Abela tkellem max-xandar statali, it-TVM, huwa insista li r-rabtiet bejn il-Qatar u l-Ewropa – b’mod speċjali dawk li għandhom x’jaqsmu mal-provvista tal-enerġija – ma kellhomx jiċċappsu b’dawn l-allegazzjonijiet.

F’dan l-iskandlu li għadu għaddej, kien hemm politikanti, staff politiku, lobbyists u nies fiċ-ċivil flimkien mal-familji tagħhom, kollha akkużati bil-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus u l-kriminalità organizzata – akkużi li għandhom x’jaqsmu max-xiri tal-influwenza min-naħa tal-Qatar fil-Parlament Ewropew.

Dan l-iskandlu, Metsola ddeskrivietu bħala attakk fuq id-demokrazija Ewropea u l-valuri pluralistiċi tal-Parlament Ewropew. Qalet li kienet irrifjutat mhux biss stedina biex tattendi l-World Cup imma wkoll talba mill-Qatar biex jindirizza l-Parlament Ewropew, u dan minħabba “t-tħassib” li kellha dwar dan il-pajjiż.

Wara l-istqarrija li Abela għamel dwar il-Qatar, il-kandidat politiku indipendenti Arnold Cassola saqsa jekk Malta kinitx se tinbiegħ bil-flus tal-Qatar.

Cassola saħaq li anki l-President George Vella, meta kien qed jindirizza riċeviment li sar fit-12 ta’ Diċembru fl-okkażżjoni tal-jum nazzjonali tal-Qatar, lil dan il-pajjiż kien irreklamah bħala “sieħeb stabbli u san li wieħed jista’ jaħdem miegħu”.

Cassola rrimarka kif f’okkażjonijiet uffiċjali bħal dawn, id-diskors tal-President jinkiteb mill-gvern tal-ġurnata.

“Għaliex, minkejja l-kundanna dinjija ta’ Qatargate, Robert Abela qed iġib ruħu daqslikieku kollox huwa normali, minkejja dan l-iskandlu?” saqsa. “Għalli jista’ jkun, fit-tradizzjoni ta’ Joseph Muscat, ma nagħmlux mod li l-valuri demokratiċi ta’ Malta bigħthom għall-baksheesh tal-Qatar, hux?”

Rappurtaġġ addizzjonali minn David Lindsay

                           
                           
                               
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Iva Gafa mhu se jitgħallem qatt?
This article is available in English Lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo