€10,000 bonanza: l-iskema tal-għajnuna legali mnedija mill-Awtorità tad-Djar mifqugħa bil-qraba u l-ħbieb tal-ministru

This article is available in English

L-Awtorità tad-Djar ħolqot skema biex il-familji żvantaġġati tgħinhom jiffaċċaw il-bidliet fil-liġi tal-kera. Biss, din l-iskema spiċċat okkażjoni biex lill-qraba tal-ministri, il-ħbieb u l-canvassers, il-gvern joħorġilhom mijiet ta’ eluf ta’ Ewro extra fi dħul.

Il-ministru Roderick Galdes huwa responsabbli prinċipalment biex iqassam din il-bonanza, iffinanzjata mit-taxxi tal-poplu. Galdes huwa responsabbli direttament għall-Awtorità tad-Djar u rranġa biex uħud mill-canvassers l-aktar viċin tiegħu jkollhom iċ-ċans jirċievu 10,000 Ewro extra biex jipprovdu servizzi legali lill-Awtorità.

Meta wieħed janalizza l-lista ta’ direct orders li ħarġet l-Awtorità tad-Djar, isib li fl-ewwel nofs tas-sena tpoġġew f’dik li qed tissejjaħ il-‘pre-95 list’ 24 avukat, il-parti l-kbira minnhom għadhom żgħar u m’għandhomx esperjenza.

Dan is-servizz ta’ għajnuna legali, l-Awtorità tad-Djar introduċietu biex dawk il-familji li jikru l-propjetà u jkollhom problemi legali mas-sidien minħabba l-ammont tal-kera, l-għajnuna legali tagħtihielhom b’xejn.

Lil The Shift, sorsi fi ħdan l-Awtorità qalulha li uffiċjalment kienet saret sejħa pubblika għall-avukati li jipprovdu dan is-servizz, imma fi kważi 80 % tal-każi, l-għażla finali saret wara li ngħataw rakkomandazzjonijiet ‘minn fuq’.

Minn barra avukati li jiġu mill-ministri, u anki mill-prim ministru, fil-lista hemm xi avukati li diġà lill-gvern qed jagħtuh xi servizz ieħor.

F’ħafna mill-każijiet, l-avukati ‘magħżula’ għal din l-iskema mill-Awtorità tad-Djar, diġà qed jirċievu ħlas ieħor għax kienu ngħażlu fis-snin li għaddew għal xogħol mal-gvern li jrendi.

Mill-avukati li ngħażlu, hemm mill-inqas tlieta li jiġu direttament minn xi ministru fil-kabinett.

Ngħidu aħna Albert Zerafa, li jiġi ħaten il-Prim Ministru Robert Abela, kien wieħed minn tal-ewwel li ngħażel għal din il-bonanza ta’ 10,000 Ewro. U dan, barra x-xogħol l-ieħor, imħallas ukoll mit-taxxi tal-poplu, bħala Segretarju tal-Bord tal-Malta Government Technology Investments Ltd, ħatra li għaliha huwa responsabbli l-Uffiċju tal-Prim Ministru.

Charlene Grima, oħt il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima, ukoll qed taqla’ salarju doppju minn għand l-Awtorità. Mhux biss daħħluha fil-lista ta’ avukati li jgħinu lill-fqar, imma qed taqla’ wkoll 10,000 Ewro oħra fl-istess ħin bħala segretarja tal-bord tal-Private Residential Leases Act.

Grima tqabbdet ukoll minn ministeru ieħor biex isservi fl-isteering committee nazzjonali tas-cyber-security, u naturalment ta’ dan qed titħallas ukoll.

Alexia Farrugia Zrinzo, oħt Stefan Zrinzo Azzopardi, il-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi, hi ukoll qed ‘isservi’ lill-Awtorità tad-Djar għall-ħlas ta’ 10,000 Ewro fis-sena. F’dawn l-aħħar snin, oħt il-ministru rċeviet diversi għotjiet mill-gvern, inklużi dawk li taha ħuha meta kien segretarju parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Il-kumpannija legali li fiha Stefan Zrinzo Azzopardi kien sieħeb, tirċievi hi wkoll id-direct orders mill-Malta Gaming Authority. Dil-kumpannija issemmiet diversi drabi fil-qorti f’każijiet li għandhom x’jaqsmu mas-C-Planet data breach u l-kxif illegali tad-dettalji personali ta’ eluf ta’ persuni fir-Reġistru Elettorali. Din id-data allegatament ‘inkixfet’ mill-Partit Laburista meta Zrinzo Azzopardi kien il-president tal-partit.

Leon Camilleri huwa avukat żagħżugħ impjegat mad-ditta legali ta’ Farrugia Zrinzo: hu wkoll ingħażel biex lill-Awtorita jipprovdilha s-servizzi legali.

U f’każ ċar ta’ kunflitt ta’ interess, l-avukat żagħżugħa minn Ħal Qormi, Alicia Borg, is-segretarju tal-bord tal-Awtorità tad-Djar, lilha wkoll inkludewha fil-lista ta’ avukati ‘Pre-95’, minkejja l-funzjoni l-oħra tagħha mal-Awtorità.

Borg hija canvasser magħrufa tal-Ministru Galdes, u l-aħħar elezzjoni għaddietha ttejjeb il-profil pubbliku tal-ministru bil-posts fuq is-social media. Galdes għażilha wkoll bħala segretarju tal-bord tal-Awtorità. Fost l-avukati magħżula biex jipprovdu servizzi lill-Awtorità tad-Djar hemm ukoll Yanica Barbara Sant u r-raġel tagħha Thomas, it-tnejn minn Ħal Qormi. Barbara ġiet fl-aħbarijiet xi snin ilu meta tawha l-warrant ta’ avukat allavolja kellha fedina kriminali.

F’dan il-grupp ta’ avukati hemm ukoll Diane Galea, minn Ħal Qormi: lill-Partit Laburista hija tirrappreżentah fil-Kummissjoni Elettorali. Hemm ukoll Joey Reno Vella, membru tal-bord ta’ JobsPlus u Elaine De Giorgio, impjegata mal-gvern u attivista tal-Partit Laburista minn Raħal Ġdid. Hemm ukoll Ingrid Zammit Young: wara li l-gvern ma rnexxilux jaħtarha maġistrat, impjegawha fil-ministeru tas-saħħa; u Rachel Powell, canvasser tal-Ministru Ian Borg li qed taħdem ma’ Infrastructure Malta.

B’kollox, dan is-servizz legali, lill-poplu se jiswielu mal-240,000 Ewro fis-sena.

                           
                               
guest

3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mario P. Attard
Mario P. Attard
11 days ago

Some animals are supper equal than others. George Orwell

AD38
AD38
11 days ago

The list of expenses is quite extensive.
240k from taxpayers money add the Airmalta redundancy packages at 50Million.
Happy days ahead !

Toni Borg
Toni Borg
10 days ago

more pigs at the trough!

Are you happy with all this dear Prime Minister???

Related Stories

Lill-konsulent il-ġdida tiegħu Fearne jagħtiha pakkett finanzjarju ta’ €65,000
This article is available in English Minn tagħrif li
Il-ministru sieket hekk kif tikber is-sejħa biex il-pulizija jinvestigaw lil Infrastructure Malta
This article is available in English Il-ministru Aaron Farrugia,

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo