Waqt li l-MTA qed tipprova taħbi l-infiq tagħha, il-Head of Events baqa’ għaddej qisu qatt ma kien xejn – qatt ma tniżżel grad fl-impieg

Skont ir-rapporti fil-gazzetti, Lionel Gerada kellu jitniżżel grad fl-impieg tiegħu: b’dan kollu mid- dokumenti uffiċjali jidher li dan qatt ma seħħ

 

Read this article in English here.

Bħalissa l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu (l-MTA) qed tagħmel ħilitha kollha biex l-ismijiet ta’ dawk li bbenefikaw mill-isponsorships, ma tiżvelahomx: u dan minkejja t-talbiet kollha li għamel dan is-sit bis-saħħa tal-Freedom of Information approvati mill-Kummissarju għad-Data Protection. B’dan kollu l-persuna responsabbli li qassmet il-miljuni ta’ Ewro fi sponsorships dubjużi għadha qed tmexxi hi.

Il-Head of Events tal-MTA, Lionel Gerada, oriġinarjament kien tqabbad mill-ex ministru tat-turiżmu diżonorat Konrad Mizzi, minkejja l-passat kriminali tiegħu. Gerada għadu jmexxi l-proċess li jiddeċiedi min jieħu l-isponsorships biex jissapportjaw l-organizzaturi tal-events. U dan minkejja x-xhieda li hemm tar-rabtiet li għandu ma’ ċerti organizzaturi tal-events viċin tiegħu li ffavorihom meta għaddielhom l-eluf kbar ta’ Ewro mit-taxxi tal-poplu. 

Biss biss l-ġimgħa l-oħra Gerada kien Għawdex biex jippromovi event organizzat mit-356 Entertainment Group, kumpannija li jmmexxuha nies viċin tiegħu. The Shift investigat l-ewwel sena li għamel Gerada l-MTA: sabet li l-event li organizza l-istess grupp, il-Music Summit Internazzjonali, kien sewa 37,500 Ewro mit-taxxi tal-poplu, mis-somma totali ta’ 2 miljun Ewro li ntefqu fis-sajf biss tal-2018. 

Fl-ewwel sena li Gerada għamel bħala direttur tat-taqsima tal-events tal-MTA, il-budget għal dawn l-isponsorships kiber bi tlett darbiet, minn 2 miljun Ewro għal 6 miljun Ewro. 

The Shift kienet ippubblikat artiklu biex turi kif it-356 Entertainment Group, bis-saħħa tal-inizjattiva tagħhom magħrufa bħala Malta Shows, organizzaw xejn inqas minn sitt events, kollha sponsorjati minn Visit Malta, it-taqsima tal-MTA dwar l-informazzjoni turistika. Is-somma totali li ntefqet fuq dawn l-events għadha mhix magħrufa għax l-MTA qed tipprova timblokka t-talbiet għall-informazzjoni dwarhom.

It-talbiet skont il-Freedom of Information li għamlet The Shift, l-MTA ċaħdithom, minkejja d-deċiżjoni tal-Kummissarju għad-Data Protection meta qabel li din l-informazzjoni għandha tingħata.

Fis-16 ta’ Jannar it-Times of Malta kienet ippubblikat rapport dwar bawxata nfiq li kienu għamlu xi impjegati tal-MTA meta bbukkjaw il-kmamar ta’ ħotel, jiswew ħafna flus, biex jużawhom waqt avveniment li kellu jsir il-Belt. F’dik l-okkażżjoni kien irrappurtat li Gerada kien se jitniżżel grad fl-impieg, u ma kienx se jitħalla jmexxi l-għoti tal-fondi u d-deċiżjonijiet dwarhom. Imma b’dan kollu baqa’ ma ġara xejn. 

Is-sorsi li kkonsultat The Shift qalulha li fil-fatt ma nbidel propju xejn u Gerada għad għandu l-istess responsabbiltà li kellu sa mill-2018. U d-dokumenti uffiċċjali, dan jikkonfermawh. 

Mid-database tal-gvern jidher li Lionel Gerada għadu Head of Events

Biss biss fis-sajf tal-2018 biss, The Shift sabet li l-MTA qassmet madwar żewġ miljun Ewro fi sponsorships li bejn wieħed u ieħor ħaduhom l-istess grupp ta’ organizzaturi. Dawn in-nies, Gerald Debono, Trevor Camilleri, Nicholas Spiteri u Edward Zammit Tabona tal-Fortina Group bejniethom ħadu l-ikbar u l-aħjar sehem ta’ ffinanzjar ta’ dik is-sena: wieħed mill-festivals tagħhom, Summer Daze, lill-poplu swielu miljun Ewro punt wieħed. 

Bis-saħħa tal-investigazzjoni li għamlet The Shift biex tara x’sar mill-miljuni ta’ Ewro li ntefqu bl-awtorità tiegħu fl-2018, fl-2020 Gerada ssejjaħ biex jixhed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi (il-PAC)

Beppe Fenech Adami, l-ex Chairman tal-PAC u MP tal-Oppożizzjoni, kien ikkonferma li la l-MTA u lanqas il-ministeru tat-turiżmu ma kienu ħadu xi azzjoni. U dan minkejja dak kollu li kixef il-kumitat, fost affarijiet oħra, is-sistema parallela ta’ sponsorship li biha kienu jinqdew malajr dawk li ‘kienu jkellmu lil Lionel’.

Lil The Shift kellmuha xi organizzaturi tal-events u qalulha li minħabba r-rabtiet mill-viċin li għandu Gerada ma’ individwi partikolari f’din l-industrija, m’hemmx ċans li l-affarijiet jimxu bil-fier. Kien hemm għadd ta’ individwi li lmentaw dwar kif il-proposti tagħhom ma kinux jiġu kkunsidrati jew inkella kienu jingħataw il-ġenb, waqt li n-nies viċin Gerada kienu jieħdu l-parti l-kbira tal-fondi.

                           
                               
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Data Protection Commissioner slams MTA over ‘consistent confrontational attitude’
Data Protection Commissioner Ian Deguara has harshly criticised the

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo Award logo