Il-Kummissarju tat-Taxxi Interni jibqa’ ma jgħid xejn u l-aġenti tal-propjetà jiskantaw kif il-propjetà fiż-Żejtun, il-PM xtraha bi prezz daqshekk baxx

Read the article in English here.

Il-Kummissarju tat-Taxxi Interni qed jirrifjuta li jagħti d-dettalji dwar l-eżerċizzju li suppost għamel skont il-liġi biex issir stima indipendenti ta’ kemm ħallas il-prim ministru biex akkwista propjetà ODZ ta’ tomnejn fiż-Żejtun.

Barra minn hekk ma jridx jgħid ukoll jekk hemmx talba pendenti kontra Abela dwar taxxa tal-bolla mhux iddikjarata.

Il-prim ministru wkoll qed jirrifjuta li jwieġeb għall-mistoqsijiet li jitolbuh jipproduċi r-rapport tal-Kummissarju dwar l-istima tal-prezz li ħallas, biex jgħid x’jismu l-perit tal-gvern li kellu jagħmel din l-istima u jekk il-Kummissarju ħariġx talba għal xi ħlas wara li saret din l-istima.

Lil The Shift, xi aġenti tal-propjetà li għandhom esperjenza kbira f’dan il-qasam, qalulha li l-prezz ta’ €600,000 biss għal propjetà ODZ bħal din, hija biċċa negozju inkredibbilment vantaġġuża u verament rari.

Sa fejn tasal il-propjetà ODZ tal-prim ministru

Dil-biċċa kollha jew kienet xi tip ta’ rigal lil Abela mis-sidien oriġinali, jew inkella hemm xi fatturi oħra li jridu jiġu investigati, bħal ngħidu aħna, ma ġiex iddikjarat il-prezz sħiħ biex wieħed jiffranka t-taxxa, jew għal xi skop ieħor.

Kemm-il aġent qabel li “Dak il-prezz għal propjetà bħal dik fl-2017 hija sempliċement ħaġa redikola. Normalment dik il-propjetà kienet tkun tiswa xejn inqas minn €2 miljun, u din hija stima konservattiva ħafna”.

The Shift għamel eżerċizzju indipendenti u sab li bħalissa, fis-suq, m’hemm l-ebda propjetà ta’ dan il-kobor li għaliha mhux qed jintalab prezz ta’ mhux inqas minn €2.5 miljun.  Skont il-website tar-Remax, waħda mill-ikbar aġenziji tal-propjetà, razzett iż-Żejtun fuq medda art ta’ 750 metru kwadru – terz id-daqs tal-propjetà tal-prim ministru – għalih qed jintalab prezz ta’ €1.2 miljun (ara t-tabella).

Is-suspett tal-aġenti tal-propjetà li l-prezz tal-propjetà ġie mnaqqas bil-kbir, ġej mill-fatt li min jixtri propjetà, ħafna drabi jiddikjara li ħallas ħafna inqas milli fil-fatt ikun ħallas, biex jiffranka l-bolla u biex lill-bejjiegħ ikun jista’ jgħaddilu parti mill-prezz fi flus mhux iddikjarati.

Il-Kummissarju ma ħa l-ebda azzjoni

Skont l-Att dwar it-Taxxa fuq id-Dokumenti u t-Trasferimenti, kull kuntratt li jinvolvi t-trasferiment ta’ propjetà għandu jintbagħat lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni biex jiġi ċċekkjat. It-taxxa li għandha titħallas hija ta’ ħamsa fil-mija, u għandu jħallasha l-kumpratur. Mill-banda l-oħra il-bejjiegħ għandu jħallas it-taxxa fuq il-profitti kapitali.

Il-liġi tgħid ukoll li normalment il-bord jiddiskuti l-valur tal-kuntratt kif ippubblikat u jiddeċiedi għandux jagħmel il-verifiki tiegħu ukoll bis-saħħa tal-periti tiegħu.

Lil The Shift, xi sorsi fi ħdan l-uffiċċju tal-Kummissarju għat-Taxxi Interni (KTI) qalulha li fil-każ ta’ propjetajiet kbar, il-proċess ta’ verifika huwa wieħed awtomatiku. Meta titlesta l-verifika, l-uffiċċju tal-KTI joħroġ assessment, u jekk il-valur ma jkunx ġie ddikjarat kif suppost, joħroġ talba għall-ħlas tad-differenza, flimkien mal-impożizzjoni ta’ multa.

Il-propjetà massiċċa tal-prim ministru għandha veduti li ma jtellifhom xejn

Id-deċiżjoni tal-KIT, wieħed jista’ jikkuntestaha fil-qorti, quddiem it-tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva.

Mill-investigazzjoni li għamlet The Shift, jidher li s’issa m’hemm l-ebda każ pendenti quddiem it-Tribunal li jinvolvi lil Robert Abela u lil martu Lydia Abela.

Lid-Direttur tat-Taxxa fuq il-Propjetà, Josette Galdes, tlabniha biex tiddikjara jekk sarx rapport ta’ verifika fuq il-kuntratt kif ippreżentah il-prim ministru, imma ma riditx twieġeb.

U lanqas ma riedet tgħid min kien il-perit responsabbli għall-verifika, u jekk id-dipartiment għamilx talba għal xi ħlas dwar dan il-każ.

Lil The Shift, Galdes qaltilha li din l-informazzjoni ma tistax tagħtiha, għalkemm skont l-istess liġi, il-Kummissarju tat-Taxxi Interni għandu d-diskrezzjoni fuq dil-ħaġa.

L-ebda self, u ġid mhux spjegat

The Shift diġà żvelat li Robert u Lydia Abela, il-kuntratt biex jieħdu l-villa ODZ taż-Żejtun, iffirmawh fl-10 ta’ Lulju, ħamest ijiem biss wara li l-Awtorità tal-Ippjanar ippubblikat il-permess, u b’hekk issanzjonat għadd kbir ta’ illegalitajiet li kien hemm fil-propjetà għal multa ta’ €45,000. Il-kuntratt iffirmatu n-nutar Dorianne Arapa.

S’issa, lil The Shift, il-PA ma tridx tgħidilha jekk tħallsitx il-multa, u fl-istess ħin sirna nafu li l-ħlas għall-propjetà fuq il-kuntratt sar mingħajr il-ħtieġa ta’ self mill-bank.

Biex iżomm u jħaddem il-yacht, Abela għandu bżonn l-għaxriet tal-eluf

Fl-istess ħin li Joseph u Alfrida Camilleri, is-sidien oriġinali minn Marsascala, kienu qed jippruvaw jissanzjonaw il-propjetà massiċċa tagħhom, Abela u martu kienu l-konsulenti legali tal-PA u kienu qed idaħħlu €17,000 fix-xahar.

S’issa ma sar l-ebda xogħol biex tiġi rranġata l-propjetà taż-Żejtun u l-familja Abela għadha qed toqgħod f’penthouse Marsascala, faċċata tal-baħar. Il-prim ministru u martu għandhom ukoll farmhouse kbira x-Xewkija, Għawdex, u fiha qed jibnu pool kbira wara li ħadu permess ieħor tal-PA.

Sentejn ilu, Abela xtara wkoll yacht Azimut 50 Fly: huwa stmat li l-valur tiegħu huwa ta’ xi €300,000, u barra minn hekk, tkun trid l-għaxriet tal-eluf fis-sena biex iżżommu u tħaddmu. Il-yacht juża 200 litru fuel fis-siegħa.

Fid-dikjarazzjoni l-iktar reċenti tal-assi tiegħu, il-prim ministru, li għandu xi ħaġa fuq l-40 sena, ma ddikjara li għandu l-ebda self minn xi bank.

                           
                               
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Godfrey Camilleri
Godfrey Camilleri
1 month ago

Ghaliex qed tghidu li xtra bi prezz baxx?; forsi hemm flus li ma jidhrux. Hemm lok li jigu investigati kemm il-bejigh u kemm ix-xerrej.

Related Stories

Get cracking, Clyde: memo 2 to the finance minister
Finance Minister Clyde Caruana would do well to watch
Portelli’s latest ‘flats village’ got planning approval three days before elections
A large industrial complex once used to produce tomato

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo Award logo