L-ex Avukat Ġenerali diżonorat Peter Grech jinħatar konsulent tal-ministru tal-ġustizzja

Read the article in English here.

Peter Grech kien l-Avukat Ġenerali implikat f’serje ta’ skandli in konnessjoni mal-amministrazzjoni tal-Labour fi żmien Muscat. Ftit wara li rriżenja, reġgħu impjegawh mal-gvern u issa qed iservi bħala konsulent tal-ministru tal-ġustizzja.

Skont l-informazzjoni ppubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern, inqas minn tlett xhur wara li rriżenja minn AĠ, f’Settembru tal-2020, lil Grech tawh konsulenza attraenti mal-gvern. U ta’ dan ix-xogħol, qed jitħallas 62,000 Ewro minn fondi pubbliċi.

Għadu mhux magħruf jekk Grech hux qed jirċievi wkoll pensjoni tal-gvern. 

Peter Grech kien inħatar Avukat Ġenerali fl-2010, u kkritikawh bil-kbir għas-sehem tiegħu fl-iskandli l-kbar kollha li heżżew il-gvern Laburista. Kemm l-Oppożizzjoni kif ukoll l-NGO’s xlewh li l-investigazzjonijiet f’lista twila ta’ għemejjel allegatament kriminali minn persuni fl-ogħla karigi fil-gvern, kien għamel ħiltu biex ma jimxux ‘il quddiem. Il-każ tal-Panama Papers li nkixef fl-2016 huwa wieħed mill-eżempji l-iktar ovvju fejn naqas milli jagħmel xi ħaġa f’każ ċar ta’ kriminalità, meta nkixfu l-kontijiet sigrieti tal-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru u tal-Ministru Konrad Mizzi.

F’dan il-każ, lill-pulizija Grech qalilhom jimxu bil-mod fl-investigazzjonijiet tagħhom biex jikxfu l-verità, u tahom parir ukoll biex ma jaqbdux is-servers ta’ Nexia BT, il-kumpannija li attwalment ħolqot il-kontijiet sigrieti għal dawn il-politiċi tal-Labour. F’kontradizzjoni ċara mad-dover tiegħu, kif ukoll mar-responsabbiltà tiegħu bħala AĠ, lill-kummissarju tal-pulizija, Grech kien qallu li azzjoni bħal din kienet se twassal għal “indħil drastiku”.

L-inkjesta Egrant kienet investigat ir-rabtiet bejn l-ex Prim Ministru diżonorat Joseph Muscat, martu Michelle u l-Panama Papers, inkluż il-Bank Pilatus; u lil Grech, il-Qorti kienet sabitu ħati talli kiser id-drittijiet umani tal-Kap tal-Oppożizzjoni ta’ dak iż-żmien, Adrian Delia, għax ma ħallihx jara r-riżultati ta’ din l-inkjesta. Fl-istess ħin, lill-gvern kien bagħtilhom kopja tal-inkjesta ftit wara li kien ċempillu l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. 

U meta kien għadu chairman tal-FIAU, Grech kien wissa li ma kellhomx jixxandru l-investigazzjonijiet tal-FIAU li kixfu każijiet ta’ ħasil ta’ flus minn membri anzjani tal-gvern u mill-management tal-Allied Newspapers fl-ogħla livell.

Fl-aħħar snin tiegħu bħala AĠ, f’nofs l-iskandli u l-atti potenzjalment kriminali li kienu qed jinkixfu, il-ħafna sejħiet biex jirreżenja immedjatament u l-protesti pubbliċi quddiem l-uffiċċju tiegħu, Grech ma kienx ta kashom.  

                           
                           
                               
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

L-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan: it-telefonati jwasslu sal-ministeru ta’ Borg
This article is available in English Il-Ministru Ian Borg
Il-Ministeru tas-Saħħa waħdu għandu 1,800 impjegat mis-settur privat li jitħallsu mill-gvern
This article is available in English Minn informazzjoni ġdida

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo