Christian Borg, akkużat bi ħtif, lest biex jirbaħ kuntratt biex lill-ġudikatura jipprovdilhom il-karozzi

Read this article in English here.

L-imħallfin u l-maġistrati kollha ta’ Malta dalwaqt se jibdew isuquhom f’karozzi propjetà ta’ Christian Borg, in-negozjant tal-karozzi u l-ħabib kbir tal-Prim Ministru Robert Abela. Bħalissa Borg qed jiffaċċa akkuża ta’ ħtif, u l-pulizija qed jinvestigawh dwar it-tmexxija tad-droga u l-ħasil tal-flus.

The Shift saret taf li l-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qorti, l-entità li tamministra l-qorti, lil Princess Operations Ltd dalwaqt se tagħtiha kuntratt jiswa żewġ miljun Ewro u nofs għall-kiri ta’ 48 karozza hybrid plug-in, biex jintużaw mill-ġudikatura u l-familji tagħhom għal dawn il-ħames snin li ġejjin.

It-tender ħareġ f’Mejju li għadda u applikaw tlett kumpanniji biex lill-ġudikatura jipprovdulhom il-karozzi. Il-valur fis-suq ta’ dan il-kuntratt, il-qorti stmatu li huwa tlett miljun Ewro punt wieħed, imma Pricess Operations, il-kumpannija ta’ Borg, issottomettiet offerta tiswa żewġ miljun Ewro u nofs. B’hekk qiegħda f’pożizzjoni vantaġġuża biex tirbaħ it-tender.

Lil The Shift, sorsi fil-qorti qalulha li t-tender għadu qed jiġi evalwat, imma “aktarx li dalwaqt il-karozzi tal-imħallfin ikunu propjetà  tal-allegat kriminal akkużat”.

“Diversi huma l-membri tal-ġudikatura li m’huma kuntenti xejn b’din is-sitwazzjoni u qed jagħmlu ħilithom biex din l-assurdità jwaqqfuha”. Hekk qalulna dawn is-sorsi. Lil Princess Operations ħallewha tipparteċipa fit-tender li ħareġ ix-xahar li għadda, minkejja li sidha, Borg, qed jiffaċċa akkużi kriminali serji.

Wara li f’Jannar li għadda, Borg tressaq il-qorti, irreżenja minn direttur tal-kumpanniji tiegħu u minfloku poġġa lil Joe Camenzuli, li hu midħla sew tal-Labour u l-fotografu uffiċjali tal-Partit.

Apparti l-akkużi ta’ ħtif, jingħad li Borg qed jinvestigawh dwar inizjattivi varji allegatament kriminali li jinkludu t-tqassim tad-droga u l-ħasil tal-flus. Għandu 29 sena u u l-assi personali tiegħu diġà jleħħqu l-miljuni ta’ Ewro.

Fl-2015 kien ikkundannat talli bagħbas il-pjanċi tal-liċenzja tal-karozzi, u s-sena l-oħra talli ħa ġurament falz.

B’dan kollu, il-kumpanniji tiegħu li kienu jinkludu l-konċessjoni tal-kiri tal-karozzi ‘Goldcar’ u dik ta’ ‘Sicily by Car’, ħadu kuntratti tal-gvern kif ukoll direct orders li jiswew il-miljuni ta’ Ewro, b’mod partikolari minn Transport Malta u mill-aġenzija tal-wardens tat-traffiku, il-LESA.

Wara li ttella’ l-qorti, irriżulta li Borg kien wieħed mill-klijenti tal-Prim Ministru Robert Abela; u dan il-kriminal, lil Abela jqisu wieħed mill-aħjar ħbieb tiegħu.

Sar magħruf ukoll li Abela daħal għal biċċa negozju ma’ dan l-istess kriminal fuq biċċa propjetà Ħaż-Żabbar: bis-saħħa ta’ dan in-negozju l-prim ministru qala’ €45,000. Din il-biċċa negozju saret meta Abela kien għadu l-konsulent legali tal-Awtorità tal-Ippjanar, u qatt ma spjega l-għala kien daħal għaliha. Lil The Shift xi sorsi qalulha li apparti l-iskandlu li jinvolvi membri tal-ġudikatura misjuqa f’karozzi ta’ allegat kriminal –  “xi ħaġa li barra minn Malta normalment hija assoċjata mal-Mafja”, it-tender imur kontra l-politika tal-gvern dwar l-ambjent.

Il-ġimgħa l-oħra l-Ministru Miriam Dalli qalet li mhux se jingħataw iktar sussidji għall-karozzi hybrid plug-in, għax dawk il-karozzi biss li ma jaħdmux ħlief bl-elettriku jistgħu jgħinuna nkomplu nnaqqsu l-emissjonijiet biex Malta tkun tista’ taffronta l-isfida tal-bidla fil-klima.

B’dan kollu, minkejja din id-dikjarazzjoni tal-politika tal-gvern, din l-istess amministrazzjoni bi ħsiebha tonfoq mill-inqas żewġ miljun Ewro u nofs fuq karozzi li ma jirrispettawx il-politika tagħha favur l-ambjent.

                           
                               
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

European law enforcement steps in when Malta’s institutions fail to act
The list of cases where European law enforcement authorities

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo Award logo