Il-Ministru tal-Ġustizzja ma jridx jispjega diskrepanza ta’ €100,000 fil-fattura għal klijent li ried hotel fuq ix-xtajta

Sid lido talab l-għajnuna legali lill-kumpannija tal-ministru tal-ġustizzja biex jibni hotel preċiż fuq ix-xtajta u ried ukoll biċċa art pubblika maġenbha biex ikun jista’ jespandi.

 

Read this article in English here.

Il-ministru l-ġdid tal-ġustizzja ta’ Robert Abela qed isibha bi tqila tassew biex jispjega kif, fl-2016, meta kien għadu jipprattika bħala avukat, lil wieħed negozjant, ħariġlu ħames fatturi separati, kull waħda għal €20,000, u dan, diversi xhur wara li dan l-istess individwu kien diġà ħallsu €100,000 għal servizzi mhux speċifikati.

Ftit ġranet ilu, The Shift żvelat dokumenti tal-qorti u dawn juru li tlett avukati, kollha b’konnessjoni mill-viċin mal-gvern Laburista, ħarġu l-fatturi lil Anthony Curmi. Dan kien sid il-lido Costa Del Sol, il-Mellieħa, u l-fatturi kienu jammontaw għal €300,000 għal ‘servizzi legali’: ħarġuhomlu wara li kien ġa ħallashom is-sid, li dak iż-żmien kellu 82 sena.

Din hija kumpannija żgħira legali, jisimha AGG Advocates, u fiha hemm il-Ministru tal-Ġustizzja attwali Jonathan Attard, l-ex reporter tal-One TV Charlon Gouder u Joe Gerada, l-ex konsulent ta’ Chris Cardona. Lis-sidien tal-Costa Del Sol talbuhom ħlas għal ‘servizzi legali’ u għall-‘għajnuna’ fil-konfront ta’ diversi entitajiet tal-gvern, fosthom il-Malta Tourism Authority (l-MTA) u t-Taqsima tal-Propjetà tal-Gvern (il-GPD).

Charlon Gouder (fuq ix-xellug) mal-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard

Fl-istess ħin li kienu qed jipprovdu dawn ‘is-servizzi’, dawn it-tliet avukati kienu qed jitħallsu mill-gvern bħala konsulenti ta’ diversi ministri.

Il-ministru tal-ġustizzja għandu 38 sena u daħal tard fil-professjoni legali. Ma jridx jispjega il-għala dawn il-fatturi ħariġhom xhur wara li kien diġà tħallas.

U s’issa lanqas għadu spjega x’servizzi hu u l-kollegi tiegħu taw lil Curmi meta għinuh fil-konfront tat-Taqsima tal-Propjetà tal-Gvern u tal-MTA, fost l-oħrajn.

Il-klijent innifsu, Anthony Curmi, mhuqed igħid xejn dwar il-ħlasijiet esaġerati li kellu jħallas lil AGG Lawyers in konnessjoni mal-proġett tiegħu li falla.

Il-lido tiegħu (propjetà tal-gvern), bil-pożizzjoni eċċezzjonali tiegħu, Curmi kien xtaq jibdlu f’hotel ta’ ħames stilel, hemmhekk, preċiż fix-xtajta tal-Mellieħa. Imma biex jagħmel hekk Curmi l-ewwel kien jenħtieġ il-permess tal-gvern, minn għand it-Taqsima tal-Propjetà tal-Gvern, biex dan il-lido li kien qed jikri, jibdlu f’hotel. U ried ukoll jakkwista iktar art pubblika maġenb il-lido biex ikun jista’ jwettaq dan il-proġett, inkluż parkeġġ pubbliku għall-karozzi.

U biex l-Awtorità tal-Ippjanar tibda tikkonsidra l-proġett tiegħu, kellu bżonn ukoll il-permess mill-MTA.

Mill-punt di vista ambjentali, dan il-proġett lanqas ċans minimu ma kellu li jirnexxi: b’dan kollu ż-żewġ dipartimenti tal-gvern ma sabu l-ebda diffikultà u lil Curmi tawh il-permess imexxi bil-pjan tiegħu.

Meta lil Carlos Bugeja, l-avukat ta’ Curmi, saqsejnieh x’tip ta’ għajnuna kienu pprovdew l-avukati ta’ AGG fil-konfront ta’ dawn id-dipartimenti tal-gvern, baqa’ ma weġibx.

U lanqas ma ried jispjega l-għala l-klijent tiegħu kien ħallas somma daqshekk kbira qabel ma kellu f’idejh il-fatturi relevanti.

Lil The Shift Bugeja qalilha: “Dan il-każ m’għandix il-libertà li niddiskutih ma’ terzi persuni. Il-klijenti tiegħi jinsistu li sempliċement iridu jkomplu bil-kawża tagħhom il-qorti u m’għandhom l-ebda interess li jinvolvu ruħhom f’dibattitu politiku”. Dan kien l-uniku kumment li għamel u li ma kellu x’jaqsam xejn mal-mistoqsijiet ta’ The Shift.

Curmi kien qata’ kull relazzjoni li kellu mal-avukati ta’ AGG, u issa, il-qorti, qed jirrappreżentah Bugeja.

U f’każ separat, Curmi fetaħ kawża konrta diversi persuni, fosthom konsulenti lokali u barranin, għax qed igħid li ffrodawh mijiet ta’ eluf ta’ Ewro biex jgħinuh jiftiehem għal finanzjament ta’ xi 50 miljun Ewro għall-proġett tal-ħolma tiegħu.

Curmi qed igħid li l-finanzjament li wegħduh qatt ma wasal, allavolja lil dawn il-konsulenti ħallashom mijiet ta’ eluf ta’ Ewro.

U qed jipprova jirkupra wkoll pagamenti oħra li qed igħid li ġegħluh iħallas għal dan il-proġett li falla. Fost dawn il-pagamenti hemm dawk li ħallas lill-ministru tal-ġustizzja u lil sħabu.

Dawn it-tlett avukati, Jonathan Attard, Charlon Gouder u Joe Gerada, lil Curmi bagħtulu fatturi identiċi li jsemmu l-istess servizzi u li jitolbuh iħallas €100,000 lil kull wieħed minnhom. Joe Gerada huwa l-istess individwu li allegatament mar mal-ex Ministru tal-Ekonomija Cardona f’burdell Ġermaniż.

                           
                               
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
KLAUS
KLAUS
3 days ago

Diġà kellna Ministru tal-Ġustizzja idjota li l-azzjonijiet tiegħu ressqu l-qorti.
Jidher li hawn tradizzjoni tal-mafja.

Jidħol sew f’dan il-gvern ta’ idlers li jaħsbu biss fil-flus li għandhom jiġu mqarrqa u mhux fil-ġid tal-Maltin!

joe tedesco
joe tedesco
1 hour ago

MA TISTA’ TAFDA LIL ĦADD. IL-FIDUĊJA TNAQQRET KOMPLETAMENT.

Related Stories

Robert Abela’s alternate reality on Twitter
Twitter, along with other social media platforms, often forms

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo Award logo