Il-perċimes tal-propaganda – Kevin Cassar

Read this article in English here.

Ġurnalist tal-Malta Today tella’ video taċ-chairman tal-PBS, maħtur mill-gvern. Dan iċ-chairman kien jidher li ma jiflaħx, kien qed iżomm mal-poġġaman b’idejh it-tnejn u kien qed imil b’mod perikoluż. Ħin minnhom waqa’ għal wiċċu, dar b’idu u waqa’ bi skoss għal fuq dahru. Kif kien minn tulu fl-art b’dirgħajh miftuħin beraħ deher ċar li kien stordut u n-nies marru jgħinuh. 

Minflok ma marru jgħinuh, kien hemm żewġ individwi li baqgħu jiffilmjawh u ma tawx kas il-periklu li kien jinsab fih. Wieħed minn dawk li kien qed jiffilmja tant kien viċin tiegħu li saħansitra setgħet tinqara wkoll l-identity badge taċ-chairman.

Dan iċ-chairman tal-PBS kien Joe Mizzi. L-aġir irregolari u l-mixja xejn soda tiegħu kienu r-riżultat ta’ drink imbagħbsa. Il-ġurnalista akkużatu li kien fis-sakra u umiljatu billi il-video imbarazzanti ppubblikatu. Huwa rriżenja minnufih. Dan kien f’Mejju tal-2011. Il-ġurnalista li ppubblikat il-video kienet Julia Farrugia Portelli, il-Ministru għall-Inklużjoni, l-Organizzazzjonijiet Volontarji u d-Drittijiet tal-Konsumatur. 

Mizzi allega li kien lagħbu xi ħadd biex jagħmillu l-ħsara. Fil-video li tellgħet Farrugia Portelli, jinstema’ ċar raġel jidgħi. Meta ndunat li dik il-vuċi faċilment tintgħaraf, malajr neħħiet is-sound. Fil-post tagħha tat-23 t’Awwissu tal-2011, Daphne Caruana Galizia kienet identifikat ir-raġel li nstema’ jidgħi – Edward Montebello – li Mizzi kien akkużah li organizza l-frame-up kollu. 

U issa Montebello, il-Prim Ministru Robert Abela ħatru l-kap tal-Kommunikazzjoni.

Il-kummissjoni tal-etika tal-ġurnalisti, lill-editur Julia Farrugia kien iċċensuraha bil-kbir minħabba din l-istorja. U la darba nkixef x’ġara sew, lil Joseph Mizzi reġgħu għamluh chairman tal-PBS. L-akkużi ta’ Caruana Galizia u ta’ Mizzi, Montebello qatt ma ċaħadhom. 

Bħala ġurnalista, u iktar tard bħala Kap tal-aħbarijiet tal-One, Montebello kompla jgħawweġ il-verità u jivvinta l-istejjer.

F’Awwissu tal-2021, meta  ċertu priġunier tkellem b’mod anonimu dwar il-kondizzjonijiet terribbli fil-ħabs, il-One, taħt it-tmexxija ta’ Montebello, lil Jordan Azzopardi akkużah b’qerq li t-talpa kien hu. Montebello malizzjożament kixef il-bniedem żbaljat. It-titlu tal-gazzetta tal-One kien jgħid: ‘Lil El Chapo ta’ Malta, il-media tal-PN intervistatu biex tiskredita x-xogħol tajjeb li qed isir il-ħabs’. Montebello ftaħar li “il-media tal-PN, l-identità tal-priġunier ħbietha, imma l-ONE News jista’ jikkonferma li kien il-persuna li jitqies l-El Chapo ta’ Malta u deher ukoll fuq NET News”. U r-ritratt ta’ Jordan Azzopardi deher kullimkien fuq il-ONE ta’ Montebello. 

Talli għamel hekk, lil Montebello kkundannatu l-IGM (Institute of Maltese Journalists) għax ġab ruħu b’mod mhu etiku xejn meta pprova jikxef l-għejjun tal-ġurnalisti: mhux biss, imma b’mod irresponsabbli u bla kont ta’ xejn, il-ħajja ta’ dan l-individwu poġġiha fil-periklu. 

Montebello kien jaf preċiż x’qed jagħmel. Lil dawk li setgħu resqu biex jikxfu l-abbużi xokkanti fil-ħabs ta’ Malta, kien qed jintimidahom. Montebello serva bħala l-kapurjun tal-Labour, jikxef lill-whistleblowers u jikkastigahom. Montebello pprova jbeżża’ lil min fil-futur seta’ tħajjar jikxef il-ħmieġ.

Il-messaġġ li kien qed jibgħat kien ċar. Ara tissugrax u titkellem mal-media ostili dwar l-iskandli tal-Labour. Naqbduk, insemmuk b’ismek u nġibuk fl-għajb. U tħallas il-prezz. U meta l-ġurnalisti, lil Montebello ppruvaw jieħdu l-kummenti tiegħu dwar dan it-theddid pubbliku, lanqas biss indenja jwieġeb.

Xhur qabel, l-Assoċjazzjoni tal-Pulizija lil ONE news ikkritikatu bil-kbir talli b’mod falz irrappurtat li l-assoċjazzjoni tagħhom kienet ikkundannat il-vjolenza u “l-attakk li għamlu dawk ta’ madwar Simon Busuttil”. L-Assoċjazzjoni tal-Pulizija sqarret li “tiddeplora dan it-tip ta’ rappurtaġġ, li f’dan il-każ sar minn ONE news, rappurtaġġ li jgħawweġ l-istqarrijiet pubbliċi għall-gwadann politiku”. Ir-rapport tal-ONE, l-assoċjazzjoni ċaħditu b’mod kategoriku. Qatt ma kienu semmew lill-ex mexxej tal-Oppożizzjoni fl-istqarrija tagħhom. Il-ONE, il-biċċa kollha, sempliċement ivvintatha.

F’Novembru tal-2020, il-ONE, taħt it-tmexxija ta’ Montebello rrapporta digriet tal-qorti li bih, lil dawk li kienu żammew il-ġurnalisti Kastilja, iddikjarathom mhux ħatja. Il-ONE ikkummenta li “lill-ġurnalisti, il-prosekuzzjoni kienet iddefendiethom”. Imma l-prosekuzzjoni fil-fatt m’għamlet xejn minn dan. Il-prosekuzzjoni kienet mexxietha l-pulizija. Fil-fatt, id-digriet tal-maġistrat, lill-puliuzija kkritikahom talli l-każ ma investigawhx sew, tant li l-akkużati nħelsu. Imma l-ONE, dan id-digriet sfigurah kompletament. 

Lil tal-IGM attakahom u għaddiehom biż-żmien talli lill-ġurnalisti li kienu rrappurtaw x’kien ġara Kastilja, tahom il-premjijiet. Lill-istampa ħielsa, il-ONE irridikolahom billi kkummenta li dan id-digriet “ċanfar il-media li ssejjaħ lilha nnifisha indipendenti”.

Meta rrappurta r-reazzjoni ta’ Joseph Muscat u ta’ Zammit Lewis għall-istorja dwar il-mawra tagħhom b’xejn fl-Alpi Franċiżi fl-Evian Les Bains Hilton ta’ Yorgen Fenech, il-ONE, lil Yorgen Fenech lanqas biss semmieh. Meta lil Montebello rrappurtawh lill-Awtorità tax-Xandir minħabba r-rappurtaġġ mgħawweġ tiegħu, hu ddefenda ruħu billi stqarr li “l-ebda dar tal media ma tippubblika kull stqarrija li ssir” u li “ ma kien hemm xejn fattwalment skorrett fir-rapport tal-ONE”. Imma kemm kien hemm li l-ONE ħeba mill-udjenza tiegħu. 

Dan hu dak li wieħed jistenna minn Montebello – is-segretezza, in-nofs-veritajiet u l-attakki fuq “il-media li ssejjaħ lilha nnifisha indipendenti”. U agħar minn hekk, stejjer kompletament ivvintati.

Jien personalment għaddejt mill-esperjenza tal-gideb sfrenat ta’ Montebello. F’Mejju tal-2021, l-Awtorità tax-Xandir ikkonkludiet li l-ONE taħt Montebello kien gideb f’waħda mill-ħafna aħbarijiet dwari: “Ir-rapport li xandar il-ONE news fl-1 ta’ Marzu tal-2021 ma kien bl-ebda mod issostanzjat”. Il-ONE qal li jien kont wieħed minn dawk li “l-iżjed insista internament” fi ħdan il-PN u li ħdimt biex Bernard Grech isir il-kap tal-oppożizzjoni fi żmien meta ma kelli assolutament l-ebda konnessjoni jew rwol fil-partit. Din l-istorja Montebello sempliċement ivvintaha. 

B’dan kollu lil Montebello ppremjawh bil-kbir ta’ dan ix-xogħol maħmuġ tiegħu. Kien imexxi aġenzija tal-gvern – il-Fondazzjoni għall-Iżvilupp taż-Żona Turistika – u kien jaqla’ 1000 Ewro fix-xahar waqt li fl-istess ħin kien imexxi l-ONE news. Mill-kontijiet ta’ din il-fondazzjoni jidher li l-ikbar spiża kienet ta’ 250,000 Ewro f’salarji u 110,000 Ewro oħra fi “spejjeż tal-istaff” mhux spjegati. L-aġenzija kienet biss skuża. Għax kieku stess din l-aġenzija għamlet xi manutenzjoni, l-ispejjeż prinċipali tagħha kellhom ikunu tal-materjal, tal-makkinarju, taż-żebgħa u tal-għodda. Imma dil-fondazzjoni ma kienet xejn ħlief skuża oħra biex il-propagandisti tal-Labour jitħallsu mill-fondi pubbliċi. 

U issa lil Montebello, Robert Abela tah ir-rigal aħħari, kap tal-kommunikazzjoni fl-Offiċju tal-Prim Ministru. Bħala l-kap tal-komunikazzjoni, Abela għażel bniedem li kien lest, il-ħajja ta’ individwi vulnerabbli jipperikolaha bl-istejjer ivvintati. 

Għażel bniedem li l-istejjer tiegħu kkundannawhom l-Assoċjazzjoni tal-Pulizija, l-IGM u l-Awtorità tax-Xandir. Għażel fanatiku li l-etika ġurnalistika jitmejjel minnha, il-media indipendenti jistmerrha u l-verità jiddisprezzaha. U dan kollu jikxef iżjed fil-fatt x’qatgħa hu Robert Abela milli x’inhu Montebello.     

                           

Sign up to our newsletter

Stay in the know

Get special updates directly in your inbox
Don't worry we do not spam
                           
                               
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Opinion: Abela’s hysteria
Robert Abela called an official press conference last week,
Muscat: Fast and loose with the truth
Joseph Muscat likes to play fast and loose with

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo