Arrestat fl-Indja r-raġel wara l-iscam tad-datacentre tal-Marsa li kien żvela The Shift

Read in English.

Il-persuna wara dik li tista’ titqies biss bħala scam li serqet flejjes ġmielhom mill-kaxxa ta’ Malta u ta’ bosta fornituri tas-servizzi li kienu maħsuba għal ċentru tad-dejta appoġġat mill-Enemalta u l-gvern, fil-jiem li għaddew għadu kif ġie arrestat fl-Indja u ġie miċħud il-ħelsien mill-arrest.

Fl-2020, The Shift kien żvela li filwaqt li l-gvern kien ħabbar investiment ta’ €5 miljun minn Streamcast li kien se joktor għal €75 miljun, xejn minn dan ma kien seħħ. Minflok, il-kumpanija kienet ħalliet warajha ħemel ta’ djun.

Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta ta’ dak iż-żmien, Frederick Azzopardi, kien sejjaħ dak il-ftehim bħala “bidu ta’ era ġdida ta’ tkabbir [għall-Enemalta u għal Streamcast].”

Fil-frattemp imbagħad f’Malta kienu nfetħu kumpaniji li dawru lira sew mill-ftehim, fosthom il-kumpanija issa magħluqa Nexia BT li sidien tagħha qed jaffaċċjaw akkużi kriminali fil-Qorti b’rabta mal-Panama Papers u mal-ftehim tat-tliet sptarijiet pubbliċi.

Harshawardhan Sabale kien il-promotur ta’ Streamcast Technologies, u bħalissa qed jiġi akkużat fl-Indja li qarraq b’kumpanija oħra għal $1.5 miljun. U dwar dan il-każ, hu ġie miċħud il-ħelsien mill-arrest.

Rappurtaġġi dwar dak li għaddej fil-qrati fl-Indja jidher li Sabale allegatament ħoloq indirizz tal-email falz ta’ bank fil-Mauritius, bagħat bosta emails minnu, u għadda dokumenti ffalsifikati ta’ banek differenti biex jipprovdi assigurazzjonijiet foloz.

Il-kumpanija li qed tilmenta hija Rolta Infotech Ltd, li kisbet ishma fil-kumpanija. Din stqarret li twasslet biex investiet $1.5 miljun fi Streamcast abbażi ta’ wegħdiet foloz.

Dokumenti pubbliċi fl-Indja li juru li l-Grupp Streamcast nbiegħ f’porzjonijiet lil żewġ kumpaniji oħra, Iris u Rolta.

Fil-frattemp, il-kumpanija sar jisimha Varanium Cloud Limited. Kemm il-kumpanija kif ukoll il-promotur u d-direttur maniġerjali tagħha, Sabale, ġew ipprojbiti milli joperaw fis-suq tat-titoli mir-regolatur finanzjarju SEBI.

Skont ordni tar-regolatur SEBI, il-kumpanija użat ħażin ir-rikavat tal-IPO (initial public offer) tagħha u użat tranżazzjonijiet dubjużi biex tpinġi stampa falza ta’ qagħda finanzjarja soda u ta’ prospetti promettenti ta’ tkabbir.

Huma kienu ppromwovew il-proġett ta’ Malta mal-azzjonisti.

Waqt laqgħa online mal-azzjonisti li saret fl-2023, meta l-affarijiet f’Malta kienu diġà sfaxxaw, Sabale indirizza t-tħassib tal-azzjonisti billi qalilhom li r-rappurtaġġi ġurnalistiċi f’Malta li kien qed jippubblika The Shift kienu lkoll eżerċizzju politiku, u tenna d-dikjarazzjonijiet tal-gvern dwar l-iskandli li kienet qed tiżvela din il-kamra tal-aħbarijiet.

Post ta’ Harsh Sabale fuq Instagram fi żmien meta kien qed jiġi nnegozjat il-ftehim ta’ Streamcast.

X’ġara f’pajjiżna

B’ħafna xenxilli, lil Streamcast fl-2018 kienu sejħulha “kumpanija kbira internazzjonali” li kienet ġiet Malta biex tinvesti €75 miljun f’ċentru tad-dejta internazzjonali ġdid.

Din it-tħabbira tal-gvern, ippreżentata b’tant pompa bħas-soltu, ma kienet xejn għajr ftehim ma’ Indjan u soċji minn tiegħu li fil-verità ma kellhom l-ebda ċentru tad-dejta, l-ebda infrastruttura, l-ebda fondi u l-ebda esperjenza fil-qasam. Lanqas website essenzjali ma kellhom.

The Shift kien ippubblika rappurtaġġ li kixef kif l-eżerċizzju tad-due diligence li kienet wettqet il-Malta Enterprise kien diġà żvela dan kollu. Iżda l-ftehim magħhom kien sar xorta waħda.

L-Enemalta tathom il-binja għaċ-ċentru tad-dejta li Streamcast imbagħad kienet attrezzat. Madankollu, ir-riżultat kien munzelli ta’ djun u l-ebda dħul għall-poplu Malti.

Streamcast ħalliet warajha ħemel ta’ djun: jafu €500,000 lill-Enemalta f’renti b’lura, kontijiet tad-dawl u spejjeż oħrajn, filwaqt li jafu €300,000 oħra lill-Melita għall-konnessjonijiet tal-fibrottika li kienet installatilhom u għall-użu tal-internet. Saħansitra, il-kumpanija Streamcast lanqas għal kuntratt ma kienet dehret għal xiri ta’ proprjetà li kienet fuq konvenju b’valur ta’ €7 miljun.

Dokumenti tal-qorti li juru li l-Enemalta qed tfittex lil Streamcast għal kontijiet mhux imħallsa fuq medda ta’ sentejn.

Fil-frattemp, Nexia BT, li sidien tagħha jinsabu akkużati kriminalment fil-qorti b’rabta ma’ skandli oħrajn, kienu investew fil-ftehim. Il-kumpanija Capital Knight Ltd ta’ Nexia BT kienet kisbet ftit iżjed minn 400,000 sehem (għal $4.41) jew 0.22% tal-kumpanija azzjonista.

Imbagħad kienet faqqset kampanja promozzjonali mħallsa mill-poplu Malti li żiedet il-valur tal-ishma għall-gwadann tan-Nexia BT.

Il-kumpanija Maltija Capital Knight Ltd kienet xtrat ishma fil-kumpanija azzjonista Irlandiża ta’ Streamcast. Is-sidien tal-kumpanija Maltija huma s-sħab tan-Nexia BT, Brian Tonna, Karl Cini, Manuel Castagna u Oliver Said.

Is-suspettati tas-soltu kienu għenu fil-promozzjoni. L-eks ministru diżonorat Konrad Mizzi kien mar jagħmel żjara promozzjonali f’Mumbaj u kien attenda konferenza stampa tal-kumpanija.

Anki Michelle Muscat, mart l-eks prim ministru diżonorat Joseph Muscat, li ank’hu qed jiġi akkużat fil-qorti b’reati kriminali relatati mal-konċessjoni frawdulenti tat-tliet sptarijiet pubbliċi, għenet fil-promozzjoni tal-iscam billi attendiet serata estravaganti: it-tnedija tal-Malta India Film Awards.

Il-Grupp Streamcast mal-eks ministru diżonorat Konrad Mizzi, torganizza l-Malta India Film Awards li matulhom in-Nexia BT kellha l-opportunità titħaddet dwar l-inċentivi f’Malta.

Matul dan il-festival, Brian Tonna u Karl Cini, li wkoll qed jaffaċċjaw għadd ta’ akkużi kriminali fil-qorti, kienu għamlu diskors ta’ 30 minuta dwar l-inċentivi li toffri Malta.

Filwaqt li l-proġett ta’ Streamcast kien bużżieqa li nefħuha dawk involuti bil-fanfarunati biex idawru lira ġmielha, jidher li l-poplu Malti baqa’ b’xiber imnieħer.

                           

Sign up to our newsletter

Stay in the know

Get special updates directly in your inbox
Don't worry we do not spam
                           
                               
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Aġenziji Bangladexxjani jitħabtu għal postijiet tax-xogħol b’€600 fix-xahar f’Malta
Read in English. The Shift jista’ jiżvela li għadd
Opinjoni: Flusna m’huma ġejjin lura qatt
Read in English. Robert Abela qed jiftaħar li qed

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo