Il-proġett ta’ triq f’Għawdex jogħla bil-miljuni waqt li hemm dubju dwar xogħol privat fil-viċin

Parti mix-xogħol privat (imdawwar bl-iswed) li kien qed isir waqt li t-triq tan-Nadur kienu qed jerġgħu jibnuha

 

This article is available in English

Sar ammont konsiderevoli ta’ żvilupp mingħajr permess f’għelieqi privati u madwarhom, ma’ ġenb triq mibnija mill-ġdid f’Għawdex li tieħu għan-Nadur, u li swiet il-miljuni ta’ Ewro.

The Shift tista’ tikkonferma li waqt li kien għaddej il-proġett ta’ Triq l-Imġarr, iffinanzjat mill-gvern, fl-istess ħin kien qed isir xogħol f’għelieqi privati, u kien qed jintuża l-istess makkinarju goff tal-kuntrattur tat-toroq.

Dan ix-xogħol kien jinkludi l-bini ta’ meded twal ta’ ħitan tas-sejjieħ, rampi wesgħin, mogħdijiet rurali mogħtija l-konkos, mħażen agrikoli, ġibjuni u xogħol fuq il-livell tal-ħamrija.

Il-prezz ta’ dan il-proġett sploda mit-8 miljun Ewro allokati għalih għal kważi 14-il miljun Ewro, u għadhom deħlin iktar kontijiet. Imma l-Ministeru għal Għawdex jiċħad kategorikament li sar xi xogħol privat bil-fondi pubbliċi ddedikati għall-bini mill-ġdid tat-toroq.

Imma kienu ħafna dawk f’Għawdex li raw lill-istess kuntrattur tat-toroq jagħmel xogħol ‘l hawn u ‘l hemm mingħajr permess fuq art privata. Ir-ritratti tal-proġett mill-ajru li ppubblika l-Ministeru għal Għawdex ukoll juru dan ix-xogħol li sar fl-istess ħin.

Iktar xogħol privat (imdawwar bl-iswed) li kien qed isir hi u kienet qed terġa’ tinbena t-triq.

Meta saqsejna jekk il-ministeru kienx involut b’xi mod f’dan ix-xogħol illegali, il-kelliem ċaħad bil-qawwa kollha li kien involut il-ministeru biex awtorizza dan ix-xogħol u biex ħallas għalih.

Imma l-problema hi li diffiċli wieħed jiddeċiedi min dan ix-xogħol fuq art privata awtorizzah jew ħallas għalih, għax billi ma kellux permess, ma kienet saret ebda applikazzjoni għall-iżvilupp għand l-Awtorità tal-Ippjanar.

U l-Ministeru lanqas m’hu jiċċara kif il-prezz tal-proġett li ngħata lil Road Construction Ltd għal 8 miljun Ewro, issa leħaq it-13-il miljun Ewro punt 6 u għad baqa’ iktar kontijiet x’jinġabru u jitħallsu.

Il-kelliem insista li “Il-ministeru jikkonferma bl-iktar mod ċar u assolut li m’għamel l-ebda xogħol għan-nom ta’ xi sidien privati jew individwi”.

Il-parti l-kbira ta’ dawn l-għelieqi huma propjetà ta’ bdiewa Għawdxin part-time.

“Mhux biss”, qal il-kelliem, “imma l-ministeru ma ħallas, u lanqas m’għandu l-ħsieb iħallas, għal xi xogħol li jista’ jkun li sar fil-kmamar privati li identifikat The Shift.

“Jekk sar xi xogħol f’dawn il-kmamar, dan sar minn individwi privati u mhux mill-ministeru.”

Imma waqt il-bini ta’ din it-triq, li dam sejjer erba’ snin u li kien ingħata lil Road Construction Limited, l-uniku makkinarju li kien hemm fil-post u fl-art privata tal-madwar, kienet propjetà tal-kumpannija li kienet qed taħdem fuq din it-triq.

Ix-xogħol privat extra muri mdawwar bl-iswed.

Serje ta’ koinċidenzi

Il-bini mill-ġdid tat-triq prinċipali li tieħu għan-Nadur kienet ilha s-snin ġejja, u x-xogħol fuqha kien beda fl-2018, bis-saħħa ta’ tender tal-ministeru li kien ngħata lil Road Construction Limited.

Din il-kumpannija rċeviet id-direct orders li jiswew il-miljuni ta’ Ewro regolarment, kemm mill-amministrazzjonijiet Laburisti kif ukoll minn dawk Nazzjonalisti.

Road Constructiuon Limited ingħatat tender  (CT2182/2019) għal kważi 8 miljun Ewro biex Triq l-Imġarr terġa’ tinbena mill-ġdid u tingħata wiċċ ġdid.

It-tender oriġinali u kemm jiswa.

Ix-xogħol kien beda fi żmien l-ex Ministru għal Għawdex Justyne Caruana, imma Clint Camilleri, is-suċċessur tagħha, mill-ewwel biddel il-perit tal-proġett, u ħatar lil Andrew Ellul, ir-raġel tal-ex direttur tal-Awtorità tal-Ippjanar, Elizabeth Ellul.

Il-proġett ilu għaddej iktar minn erba’ snin u għadu mhux lest. Dan l-aħħar, fil-parlament, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li s’issa l-ispiża tiegħu telgħet għal 13-il miljun Ewro punt 6, imma ma spjegax għaliex il-budget għal dan il-proġett żdied b’5 miljun Ewro punt 6.

                           
                           
                               
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Is-serqa tal-isptarijiet: investigat Joseph Muscat minħabba l-konsulenza Svizzera u ħwejjeġ oħra
This article is available in English L-investigaturi qed jiflu bir-reqqa
Il-kap diżonorat tal-MFSA tawh ħatra governattiva ġdida
This article is available in English The Shift tista’

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo