Telaq minn arċipriet Għawdxi biex jieħu job mal-gvern

Kif akkwista l-job u l-kwalifiki tiegħu għadhom mhux ċari.

 

                           

Sign up to our newsletter

Stay in the know

Get special updates directly in your inbox
Don't worry we do not spam
                           
                               
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Emanuel Zammit
Emanuel Zammit
4 months ago

Ghandi dubju kbir li Mons. Carmelo Refalo “telaq minn Arcipriet biex jiehu job mal-Gvern”. Kien ilu jinghad tal-inqas fuq sena ilu li kien fi hsiebu jitlaq u meta ghamel il-panegierku s-sena l-ohra fil-festa tal-Vittorja, hafna hassew li forsi kien ser ikun l-ahhar wiehed tieghu bhala Arcipriet tax-Xaghra, daqs kemm ippriedka mill-qalb. Bniedem umli, sincier u tal-affari tieghu u dejjem mexxa l-parrocca b’ghaqal, bzulija u karizma li tant hawn bzonn ta’ nies bhalu fid-dinja li qed nghixu llum. Cert li fil-posizzjoni l-gdida li ghandu, ser ikompli jaghmel il-gid fost il-poplu Ghawdxi. Iz-zmien jaghtina parir.

Related Stories

Jissoktaw l-inċertezzi għal Assange hekk kif il-Qorti Ingliża ddewwem is-sentenza
Read this article in English. Julian Assange se jkolli
Konfużjoni hekk kif Dalli tikkontradixxi liċ-Chair tal-Enemalta fuq l-impjant tas-€46 miljun
Read this article in English. Il-kaos evidentement qed jerġa’

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo