Is-suldat ‘favorit’ tal-PM jingħata job ta’ 100,000 Ewro u jżommuh fuq il-kotba tal-AFM minħabba l-pensjoni

Read this article in English here.

Il-Kurunell Mark Mallia li sa ftit ġimgħat ilu kien id-deputat kmandant tal-Forzi Armati, is-salarju tiegħu rah jirduppjalu wara li nħatar CEO tal-Aġenzija Identity Malta, bil-problemi kollha tagħha – salarju ta’ 100,000 Ewro fis-sena, skont il-kuntratt li akkwistat The Shift wara li għamlet talba bis-saħħa tal-Freedom of Information (FOI). 

Għalkemm m’għandu l-ebda kwalifika jew esperjenza f’dan is-settur, lil Mallia, Abela għażlu biex imexxi Identity Malta għal dawn it-tliet snin li ġejjin.  Għall-applikazzjonijiet għal din il-pożizzjoni ma kien hemm l-ebda sejħa pubblika.

Il-kuntratt ġie ffirmat ftit ġimgħat qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u bis-saħħa tiegħu huwa għandu jieħu salarju bażiku ta’ 87,000 Ewro fis-sena, minn barra ħlasijiet oħra għall-performance bonus, it-trasport u l-kommunikazzjoni. B’kollox l-ammont totali jiġi iktar minn 100,000 Ewro, salarju ogħla sew minn dak tal-prim ministru.

Barra minn hekk, lil Mallia ħallewh fuq il-kotba tal-AFM minkejja li x-xogħol ġdid tiegħu m’għandu x’jaqsam xejn ma’ dak li kien jagħmel qabel.

Bis-saħħa ta’ klawżola speċjali inkluża fil-kuntratt tiegħu huwa jkun jista’ jassenti ruħu mill-militar waqt li jibqa’ mal-Forzi Armati, u b’hekk ikollu dritt għall-pensjoni sħiħa meta jirtira, wara 25 sena li jkun ilu impjegat mal-armata.

Lil The Shift, sorsi fl-AFM qalulha li l-ex deputat kmandant ingħażel direttament mill-prim ministru għax-xogħol ġdid tiegħu, imma t-trattament li ħa hu kien radikalment differenti minn dak ta’ membri oħra tal-AFM, li ġieli jintalbu jirriżenjaw u b’hekk jitilfu d-dritt tal-pensjoni, meta jitilqu biex jagħmlu xogħol ieħor. 

Kif qal uffiċjal tal-AFM lil The Shift, “Jidher li anki fl-armata, hemm liġi speċjali għal min hu ta’ ġewwa”.

“Mallia veru qed jittrattawh b’mod speċjali waqt li aħna, is-suldati komuni, lanqas iħalluna nagħmlu xogħol part-time, aħseb u ara kemm nistgħu naħdmu full-time f’settur differenti u nżommu d-dritt għall-pensjoni”.

Mallia għamel ħames snin bħala l-bniedem tal- fiduċja tal-ex President George Abela, missier il-prim ministru, u ghandu kuntatti tajba ħafna mal-amministrazzjoni Laburista; jaħsbu wkoll li huwa viċin ħafna tal-ex prim ministru diżonorat Joseph Muscat u ta’ martu Michelle.

Fl-2013, mar-rebħa elettorali Laburista, Mallia waqqaf record ġdid għall-promozzjonijiet fl-armata. Flimkien mal-Brigadier preżenti, Jeffrey Curmi, f’temp ta’ ftit ġimgħat ingħata erba’ promozzjonijiet wara xulxin, u b’hekk spiċċa fit-tieni l-ogħla pożizzjoni fl-armata. 

Qabel l-elezzjoni tal-2017, Mallia ġie fl-aħbarijiet ukoll, għax kien hu l-perċimes fil-każ ta’ xi 800 promozzjoni li ngħataw lill-membri tal-armata sewwa sew qabel l-elezzjoni. Mallia kien kompla jintervista n-nies għall-promozzjoni sa lejliet l-elezzjoni.

L-Ombudsman kien investiga l-każ tal-‘promozzjonijiet mgħaġġla’ li ngħataw lil Curmi u lil Mallia wara l-elezzjoni tal-2013, u dan l-eżerċizzju kien iddeskrivih bħala “r-riżultat ta’ proċess intenzjonat biex iwassal preċiż għal riżultat deċiż minn qabel”.

                           
                               
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Get cracking, Clyde: memo 2 to the finance minister
Finance Minister Clyde Caruana would do well to watch

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo Award logo