Wara l-pranzu Portelli-Abela, Chloe il-bidwija jagħtuha store ieħor ODZ

Read in English

Lil Chloe Portelli, bint l-iżviluppatur Joseph Portelli, l-Awtorità tal-Ippjanar tatha permess biex tibni store agrikolu ieħor fuq it-tmintax-il tomna art li għandha f’qasam rurali n-Nadur, Għawdex.

Bint Portelli hija l-general manager tal-katina ta’ hotels li għandu missierha Għawdex, imma wara li b’għaġeb ta’ kulħadd, irreġistrat lilha nnifisha bħala bidwi, tlaqqmet ‘Chloe il-bidwija’. Il-PA approvatilha wkoll ġibjun u pump room li kienet bniet is-sena ta’ qabel. Biex ‘jissanzjonaw’ dawn l-illegalitajiet kollha, ta’ Portelli se jħallsu biss multa ta’ 1,500 Ewro.

Ta’ Portelli huma magħrufin il-liġi tal-ippjanar kemm jiddisprezzawha, u dan il-permess reċenti tal-PA waslilhom tlett ijiem biss wara li l-Prim Ministru Robert Abela kien il-mistieden tal-iżviluppatur għal pranzu f’restorant f’Għawdex.

Il-pranzu sar fl-istess jum li tal-Labour kienu qed jiġbru l-fondi għall-kampanja elettorali, u minn Għawdex irnexxielhom jiġbru s-somma rekord ta’ 215,000 Ewro. Għal dan il-pranzu mal-PM, Portelli kellu mistednin oħra, fosthom għadd ta’ kuntratturi u negozjanti Għawdxin li saru midħla tal-PL mill-2013 ‘l hawn.

Abela ammetta li mar għal dan il-pranzu privat imma ċaħad li l-permessi pendenti li għandu Portelli mal-PA ddiskutewhom: mhux biss, imma ċaħad ukoll li rċieva d-donazzjonijiet minn għand in-negozjanti.

L-art agrikola li akkwista Portelli xi snin ilu jgħidulha l-Ġebel l-Aħmar u tinsab taħt it-Torri ta’ Kenuna, in-Nadur. Wara li xtraha, din l-art Portelli ttrasferiha liż-żewġ uliedu. Waqt li kien qed jintefa’ r-radam illegalment fuqha, kien hemm xi ħaddiema li bdew jibnu l-ħitan għoljin tas-sejjieħ biex l-art jagħlquha.

F’dak il-ħin Chloe Portelli applikat biex tirreġistra bħala bidwi u rnexxielha, għalkemm għadha general manager tal-hotels ta’ missierha. L-enforcement order fuq il-ħitan tas-sejjieħ illegali, il-PA ħarġitu biss wara li tlestew.

Imma dan l-enforcement order malajr tneħħa għax il-ħitan illegali ġew issanzjonati u tħallset multa żgħira biss, minkejja l-oġġezzjonijiet tal-ERA u ta’ għadd ta’ NGOs.

Fl-2021 Portelli applika għall-permess biex jibni store agrikolu f’qasam li għandu veduti mingħajr xkiel tal-Fliegu.  Minkejja l-oġġezzjonijiet kollha li saru u minkejja li l-ERA wissiet li dan kien il-bidu ta’ żvilupp biċċa biċċa ta’ art ODZ, il-PA ma tatx kas u xorta ħarġet il-permess.

B’dan kollu l-istore li bnew ta’ Portelli ma kienx skont il-pjanta approvata. Barra minn hekk, il-kuntrattur bena wkoll illegalment ġibjun kbir u pump room.

Għal darb’oħra nħarġet enforcement order, imma wara li tlesta x-xogħol u l-iżviluppatur intalab jibdel l-ewwel store biex jiġi jaqbel mal-pjanta oriġinali li kienet approvata.

Il-bqija tal-illegalitajiet il-PA ssanzjonathom fit-8 ta’ Marzu, ftit ġranet biss wara li Portelli kien ippranza ma’ Abela fil-5 ta’ Marzu.

F’intervista ta’ darba fil li Portelli ta lil The Times of Malta s-sena l-oħra, huwa ammetta li jiltaqa’ mal-politiċi regolarment “biex l-affarijiet jgħaġġilhom”.

                           

Sign up to our newsletter

Stay in the know

Get special updates directly in your inbox
Don't worry we do not spam
                           
                               
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Labour’s grand conspiracy
In the run-up to the MEP elections, Alex Agius
Portelli’s illegally built hotel in Mellieha put on the market for €4.2 million
Gozitan developer Joseph Portelli and his associates, including Mark

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo