Il-Ministeru tat-Turiżmu jbiddel il-pożizzjoni fuq il-biljetti ‘b’xejn’ tal-Man United

L-MTA taqla' ċamata mill-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Dejta

 

Il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo ċaħad li teżisti lista tal-persuni li qed jirċievu l-biljetti b’xejn biex imorru jaraw il-partiti tal-Manchester United f’Old Trafford, għalkemm aktar qabel kien irrikonoxxa dan fil-parlament.

Waqt diskors fil-parlament fl-2022, Bartolo kien ħabbar li l-ministeru tiegħu u l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu kienu qed iqassmu għadd ta’ biljetti bla ħlas għall-partiti.

Dawk il-biljetti kienu maħsuba għall-mistednin, fosthom operaturi tas-safar, stazzjonijiet tar-radju Ingliżi, influwenzaturi u ġurnalisti. Qal li t-tqassim kien parti minn kampanja promozzjonali maħsuba biex tixpruna l-industrija turistika f’Malta.

F’talba tal-Libertà tal-Informazzjoni (FOI), The Shift staqsa lill-ministru biex jipprovdi lista ta’ dawn il-mistednin, iżda din it-talba ġiet rifjutata. Wara lment quddiem il-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Dejta Ian Deguara, il-ministeru argumenta li “l-lista mitluba ma teżistix”.

Filwaqt li Deguara nnota li ż-żewġ tweġibiet kienu kontradittorji, finalment aċċetta ċ-ċaħda tal-ministeru.

It-tweġiba oriġinali ta’ Clayton Bartolo mogħtija fil-parlament li fiha jiddikjara min qed jingħata biljetti mingħajr ħlas tal-Man United

“Waqt l-investigazzjoni, l-MTA iddikjarat li m’għandhiex rekord tal-ismijiet u l-kunjomijiet tal-persuni mogħtija biljetti b’xejn biex imorru jaraw il-partiti tal-Man United permezz tal-ftehimiet mal-Man United, u allura ddikjarat li l-lista mitluba minn The Shift ma teżistix u li m’hemm l-ebda informazzjoni li tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet tat-talba,” ikkonkluda l-kummissarju.

Madankollu, hu jinnota li waqt tweġiba aktar kmieni għat-talba tiegħu dwar l-istess lista, l-MTA kienet qalet li l-protezzjoni tad-dejta hija r-raġuni għalfejn irrifjutat it-talba ta’ The Shift u allura kienet raġuni ferm differenti mir-raġuni mogħtija aktar tard lill-istess kummissarju.

“Il-Kummissarju b’diżappunt jinnota li l-MTA qalet biss x’inhuma ċ-ċirkostanzi vera relatati mat-talba ta’ The Shift għall-informazzjoni, meta abbażi tagħhom kellha tittieħed id-deċiżjoni matul l-investigazzjoni tiegħu,” tiddikjara d-deċiżjoni.

Is-sorsi mill-MTA qalu lil The Shift li din il-lista “iva teżisti,” u fiha l-ħbieb tal-ministru li jingħataw regolarment biljetti ‘b’xejn’ biex imorru jaraw il-partiti f’Old Trafford.

“Din hi r-raġuni ewlenija għalfejn Bartolo ma jridx juri din il-lista,” qalulna s-sorsi.

Iżda din mhix l-ewwel darba li l-ministeru ta’ Bartolo ddikjara li ma jżommx rendikont uffiċjali tal-biljetti b’xejn li jqassam. Dan l-aħħar, talba li għamilna biex niksbu l-lista tal-persuni li kisbu biljetti b’xejn mill-MTA ma ġietx aċċettata għall-istess raġuni, jiġifieri li ma jinżammux rekords.

Il-ftehim tal-isponsorjar tal-Man United jibqa’ mobħi

Il-ftehim tal-isponsorjar li sar mal-Man United kien sar l-ewwel darba mill-eks ministru diżonorat Konrad Mizzi. Dak iż-żmien, il-gvern kien irrifjuta li jippubblika l-ftehim għalkemm xi rapporti kienu qalu li dan sewa xi €20 miljun għas-snin tal-kuntratt.

F’Settembru 2022, Clayton Bartolo tar lejn Manchester biex jiffirma t-tiġdid tal-kuntratt flimkien ma’ delegazzjoni tal-gvern ta’ xi 11-il persuna, filwaqt li attenda wkoll il-partita tal-ftuħ tal-istaġun f’Old Trafford.

Anki t-tfajla tal-ministru kienet parti mid-delegazzjoni, iżda Bartolo insista li hi kienet ħallset minn butha għall-mawra.

Fil-frattemp, talba ta’ The Shift għal kopja tal-ftehim tal-isponsorjar multimiljunarju bejn il-gvern u l-MTA kienet intlaqgħet biss parzjalment u l-kummissarju kien iddeċieda li l-implikazzjonijiet finanzjarji għandhom jiġu ingassati.

Mill-ġdid, filwaqt li ta ċamata lill-MTA għall-mod kif indirizzat it-talba ta’ The Shift, u kisret ir-regoli kollha tat-trasparenza u l-akkontabbiltà, il-kummissarju għall-protezzjoni tad-dejta aċċetta li m’għandux ikun hemm żvelar ta’ ċertu informazzjoni “kummerċjalment sensittiva”, b’mod partikolari dwar kif il-flus mit-taxxi tal-poplu qed jintefqu fuq dan l-isponsorjar. U għalhekk ordna lill-MTA biex tagħti kopja elettronika lil The Shift “tal-‘Ftehim tal-Isponsorjar Globali’ u tal-‘Ftehim ta’ Varjazzjoni fir-rigward tal-Ftehim tal-Isponsorjar Global’ wara li jiġu ingassati l-klawżoli dwar id-drittijiet tal-isponsorjar mogħtija, it-termini li skonthom ingħataw, u t-termini finanzjarji tal-ftehimiet.”

                           

Sign up to our newsletter

Stay in the know

Get special updates directly in your inbox
Don't worry we do not spam
                           
                               
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Żieda ta’ €90,000 lill-Kummissarju tal-Films Johann Grech minkejja l-iskandli
Read in English. Il-Prim Ministru Robert Abela għadu kif
L-eks deputat Laburista Luciano Busuttil jingħata ħatra mal-gvern ta’ €70,000
Read in English. L-eks deputat Laburista Luciano Busuttil, avukat

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo