Skandlu f’Infrastructure Malta: qed jingħataw id-direct orders li ħu uffiċjal ewlieni

F’sitt xhur,  ngħataw b’kemm jiswew kważi miljun Ewro f’direct orders lil ħu l-kap tal-implimentazzjoni f’IM

 

This article is available in English

The Shift tista’ tiżvela li hemm żewġ kumpanniji privati u din l-aġenzija tal-gvern regolarment qed tagħtihom b’kemm jiswew mijiet ta’ eluf ta’ Ewro f’direct orders. Ħu wieħed mill-uffiċjali l-iktar anzjani f’Infrastructure Malta (IM) huwa shareholder f’dawn il-kumpanniji.

Mill-investigazzjonijiet jidher li dawn il-kumpanniji bdew jirċievu dan il-ġid ta’ direct orders ftit wara li Noel Vella beda jaħdem ma’ IM bħala Kap tal-Implimentazzjoni tal-Proġetti. Qabel, kien għamel snin jaħdem mal-kuntrattur gwapp Charles Polidano magħruf bħala Iċ-Ċaqnu.

Biss biss, skont il-lista ta’ direct orders ippubblikata mill-IM, fl-ewwel nofs tas-sena, żewġ kumpanniji – Darna Properties Ltd u JV Infrastructure Ltd – ingħataw erba’ proġetti differenti b’valur ta’ kważi miljun Ewro.

Dil-biċċa li Darna Properties, aġenzija tar-real estate, kienet bdiet tagħmel xogħol tat-toroq, The Shift mill-ewwel kienet kixfitha. Issa nsiru nafu li wieħed mis-sidien huwa Jonathan Vella ta’ 32 sena minn Ħaż-Żebbuġ, li jiġi ħu Noel Vella, l-uffiċjal anzjan f’IM.

Jonathan Vella huwa involut ukoll f’kumpannija ġdida infrastrutturali li twaqqfet fl-2021 flimkien mas-sieħba tiegħu Amanda Muscat. Dil-kumpannija wkoll bdiet tieħu d-direct orders minn Infrastructure Malta.

Amanda Muscat u Jonathan Vella, sħab u shareholders

Mil-lista tad-direct orders, fl-ewwel semestru tal-2022, jidher li Darna Properties ħadet tlett direct orders separati – kuntratt jiswa 70,000 Ewro għall-manutenzjoni tal-ħitan tas-sejjieħ f’postijiet rurali mhux speċifikati, kuntratt ta’ 350,000 Ewro għal xogħlijiet tat-toroq il-Għargħur, u kuntratt ieħor jiswa 200,000 Ewro għal xogħol tal-konkos fit-toroq ir-Rabat.

Fl-istess żmien, JV Infrastructure Ltd, il-kumpannija l-oħra li fiha hemm imniżżla mart ħu Noel Vella bħala shareholder, ingħatat direct order ta’ 350,000 Ewro għall-manteniment tal-ħitan tas-sejjieħ u għal xogħol biex jingħata wiċċ ġdid lit-toroq f’postijiet li din l-aġenzija tal-gvern ma speċifikatx.

B’kollox, fl-ewwel sitt xhur tas-sena, lill-qraba tal-Kap tat-Taqsima tal-Implimentazzjoni, IM tathom kważi b’miljun Ewro xogħol.

Lis-CEO tal-IM, Ivan Falzon, saqsejnieh dawn id-direct orders min approvahom. Saqsejnieh ukoll kienx involut Noel Vella, jew kinitx involuta t-taqsima li jmexxi hu, biex ingħataw dawn id-direct orders lill-kumpanniji li fihom hemm involuti qrabatu stess. Imma s-CEO Ivan Falzon ma tanix tweġiba.

Minflok, il-mistoqsijiet speċifiċi ta’ The Shift weġibhom b’mod ġenerali u insista li “Il-każijiet li ssemmew huma parti miċ-ċiklu ta’ procurement, u saru skont rakkomandazzjonijiet validi koperti mil-liġi.”

Qal ukoll li l-kumpanniji li semmiet The Shift “huma biss tnejn minn xi 70 kumpannija oħra li tathom ix-xogħol IM”. Saħaq ukoll li “l-proċess li jużaw id-dipartimenti interni kollha ta’ IM huwa wieħed standard u skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-procurement.”

“Biex niffinalizzaw ċiklu ta’ procurement, tkun meħtieġa l-awtorizzazzjoni minn nies varji,” qalilna Falzon, imma mingħajr ma spjegaalna x’jkun is-sehem tal-Kap tal-Implimentazzjoni f’dan il-proċess.

The Shift saqsietu wkoll kienx kuntent bil-fatt li kienu qed jingħataw id-direct orders lill-qraba ta’ uffiċjal kruċjali tal-aġenzija, imma baqa’ ma weġibniex.

Lanqas ma ried jagħtina lista tad-direct orders li ngħataw lil dawn iż-żewġ kumpanniji minn mindu ssieħeb Vella mal-IM, u ma riedx jgħid jekk dawn il-kumpanniji kienux tawhom xi direct orders qabel ma ssieħeb Vella ma’ din l-aġenzija tal-gvern.

The Shift għandha informazzjoni li Noel Vella ddaħħal jaħdem ma’ IM mill-ex CEO Frederick Azzopardi mingħajr ma saret sejħa kif suppost.

Dil-kamra tal-aħbarijiet għandha informazzjoni li f’din l-aġenzija tal-gvern, Noel Vella għandu rwol kruċjali meta jiġu biex jiddeċiedu liema xogħol għandu jinħareġ direct order għalih, u liema kumpanniji dan ix-xogħol għandhom jeħduh.

Noel Vella, il-Kap tal-Implimentazzjoni f’Infrastructure Malta

The Shift għandha informazzjoni li l-ammont li ħallset s’issa IM lill-kumpanniji ta’ qrabat Vella, fil-fatt huwa ħafna ikbar minn dak li hemm iddikjarat fil-lista ta’ direct orders l-iktar reċenti ta’ IM. U dan juri li minn Ġunju ‘l hawn, dawn iż-żewġ kumpanniji setgħu ngħataw ħafna iktar xogħol.

Darna Properties kienet rreġistrata fl-2019, u sidha hu Joħann Vella, ħu l-uffiċjal ta’ IM, flimkien ma’ Jeffrey Vella, negozjant minn Ħal Luqa.

Dan tal-aħħar huwa shareholder ukoll fil-kumpannija ġdida JV Infrastructure Limited, flimkien ma’ Mario Vella min-Naxxar. Terz tal-ishma tal-kumpannija huma rreġistrati f’isem Amanda Muscat, is-sieħba ta’ Jonathan Vella, li jiġi ħu l-uffiċjal ta’IM.

Sorsi ta’ min joqgħod fuqhom, lil The Shift qalulha li bis-saħħa ta’ dan l-arranġament, in-negozjant Jeffrey Vella qed jagħmel l-investiment kollu li hemm bżonn biex jakkwista l-makkinarju kollu meħtieġ. U dan in vista tad-direct orders li qed toħroġ IM għal xogħlijiet varji maqwar il-pajjiż.

Jeffrey Vella huwa shareholder ukoll fil-kumpanniji l-oħra Sanotech Ltd u Valuru Company Ltd imma dawn m’għandhom l-ebda rabta mad-direct rders ta’ IM.

Infrastructure Malta ilha fl-aħbarijiet minn mindu twaqqfet. Id-direct orders li ħarġet għall-proġetti infrastrutturali u tat-toroq jiswew ħafna miljuni ta’ Ewro fis-sena.

Is-soltu, il-maġġorparti ta’ dawn id-direct orders jeħduhom ftit kuntratturi kbar, magħrufin li huma viċin jew tall-Partit Laburista fil-gvern, jew tal-ex Ministru tat-Trasport Ian Borg jew ta’ uffiċjali ewlenin f’IM.

                           
                               
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Lill-konsulent il-ġdida tiegħu Fearne jagħtiha pakkett finanzjarju ta’ €65,000
This article is available in English Minn tagħrif li
Il-ministru sieket hekk kif tikber is-sejħa biex il-pulizija jinvestigaw lil Infrastructure Malta
This article is available in English Il-ministru Aaron Farrugia,

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo