Sfida oħra lill-bord tar-rieżami tal-kuntratt tal-inċineratur li jiswa €600 miljun, wara li xi membri ma rrekużawx ruħhom

Membru tal-kumitat tal-evalwazzjoni tal-Wasteserv li ta kuntratt ta’ €600 miljun “b’mod irregolari” għal inċineratur ġdid fil-Magħtab, kienet ukoll fuq il-Bord tar-Rieżami tal-Kuntratti Pubbliċi, li parti minnu bħalissa qed twettaq rieżami tal-leġittimità tal-kuntratt “kompromess”, fi sfida oħra għal dan il-kuntratt matul l-għodwa tal-Erbgħa.

Waqt is-smigħ tal-bord ħareġ fid-dieher li Stefanie Scicluna Laiviera kienet parti mill-bord tar-rieżami tal-kuntratti filwaqt li kienet ukoll parti minn kumitat tal-evalwazzjoni maħtur mill-gvern li ta l-kuntratt.

Filwaqt li Laiviera mhix fuq il-bord imċekken ta’ erba’ persuni li ħa sehem fil-proċedimenti tal-Erbgħa, hi waħda mis-sitt membri li jiffurmaw il-PCRB b’mod sħiħ.

Iż-żewġ membri l-oħra tal-bord, iċ-Chairman Kenneth Swain u l-membru tal-bord Vincent Micallef irrifjutaw li jirrekużaw ruħhom meta l-appellanti Hitachi Zosen, li kienu huma li fetħu l-każ, għamlu dikjarazzjonijiet ta’ kunflitt ta’ interess.

Il-kuntratt ta’ €600 miljun għal faċilità tal-inċineratur fil-Magħtab ingħatat mid-Dipartiment tal-Kuntratti wara li “bi żball” kienet ġiet żvelata informazzjoni finanzjarja sensittiva dwar l-offerenti meta n-negozjati kien għadhom fl-aqwa tagħhom.

Il-konsorzju Franċiż Paprec Energies, li l-Grupp Bonnici għandu sehem ta’ 40% fih, assigura postu bħala l-offerent rakkomandat biex jibni u jħaddem l-impjant għal 20 sena, filwaqt li għeleb żewġ offerenti finali oħrajn.

Wara applikazzjoni inizjali li talbet ir-rekuża ta’ Swain u Micallef minħabba dikjarazzjoni ta’ kunflitt ta’ interess, wara nofsinhar tal-Erbgħa Hitachi ressqet it-tieni applikazzjoni urġenti biex titlob is-sottomissjoni ta’ lment lill-bord dwar dawk iż-żewġ pożizzjonijiet ta’ Laiveira.

It-talba ntlaqgħet mill-PCRB, u l-ilment u t-tweġibiet sussegwenti mistennija jiġu rreġistrati l-Ħamis.

Meta kkummenta dwar it-talba għal ilment minn Hitachi li ppreżentaw l-avukati Adrian Delia u Matthew Dalli Paris, l-avukat tal-Wasteserv Antoine Cremona xebbah il-pożizzjoni ta’ Laiviera ma’ mħallfin fi proċedimenti tal-qrati u qal li “għalkemm imħallef iħalli kawża, ma jiqafx ikun imħallef”.

Cremona qabbel il-proċess tas-sejħa għall-offerti, meqjus “irregolari” minn Hitachi, ma’ partita futbol “fejn uħud jirbħu u oħrajn jitilfu,” u l-proċess sejjaħlu nadif.

Il-Grupp Bonnici m’għandu l-ebda esperjenza fin-negozju kumpless tal-inċinerazzjoni. Id-direttur maniġerjali tiegħu, Gilbert Bonnici, kien sieħeb kummerċjali tal-Prim Ministru Robert Abela fi proġett tal-kostruzzjoni fl-Iklin. Il-Grupp kien ukoll klijent tad-ditta legali tal-Abelijiet li rċeviet miljuni tal-ewro f’direct orders.

Il-proċedimenti tal-PCRB għadhom għaddejjin, u t-tieni seduta hi ppjanata għall-Ġimgħa.

                           

Sign up to our newsletter

Stay in the know

Get special updates directly in your inbox
Don't worry we do not spam
                           
                               
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Stories

Jissoktaw l-inċertezzi għal Assange hekk kif il-Qorti Ingliża ddewwem is-sentenza
Read this article in English. Julian Assange se jkolli
Konfużjoni hekk kif Dalli tikkontradixxi liċ-Chair tal-Enemalta fuq l-impjant tas-€46 miljun
Read this article in English. Il-kaos evidentement qed jerġa’

Our Awards and Media Partners

Award logo Award logo Award logo